Ferdinand Šteller-Šteliar

Narodenie 10. 1. 1897 Jasenie
Úmrtie 18. 11. 1982 Košice • Pseudonym

  Demokrat, Dr. F. Hradovan, Dr. Ľudovít Vodzák, Ignatievič, Struhársky, Učbár slovenčiny v Martine
 • Životopis autora

  Ferdinand ŠTELLER-ŠTELIAR v r. 1907 – 15 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, Kecskeméte, vo Vacove a opať v Kecskeméte, 1915 – 18 matematiku, fyziku, slavistiku a hudbu na

  Ferdinand ŠTELLER-ŠTELIAR v r. 1907 – 15 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, Kecskeméte, vo Vacove a opať v Kecskeméte, 1915 – 18 matematiku, fyziku, slavistiku a hudbu na univerzite v Budapešti. R. 1918 – 19 učiteľ na meštianskej škole v Martine, 1919 – 24 prof. na gymnáziu v Ružomberku, 1924 – 38 v Košiciach, 1938 – 40 znovu v Ružomberku, 1940 – 46 riaditeľ na učiteľskej akadémii v Turčianskych Tepliciach, 1946 – 58 prekladateľ, archivár, korektor v Košiciach, kde bol od 1958 na dôchodku. Popri pedagogickej praxi pracoval najmä v oblasti jazykovedy, literárnej histórie, hudby a osvety. Napísal viaceré pravopisné príručky slov. jazyka a literárnohistorické práce Baťko Škultéty (1925), Jonáš Záborský a pamätnie dni na rok 1926 (1926), štúdie o P. J. Šafárikovi, F. V. Sasinkovi a J. Strakovi, monografiu Andrej Radlinský 1 – 2 (1934). Na vydanie pripravil Bájky 1 – 2 (1926) Jonáša Záborského. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Baťko Škultéty (1925)
  • Jonáš Záborský a pamätnie dni na rok 1926 (1926)
  • Andrej Radlinský 1 – 2 (1934)

  Editorská činnosť

  • Bájky 1 – 2 (1926)