Fraňo Svoboda

Narodenie 21. 6. 1901 Trnava
Úmrtie 6. 11. 1969 Šaľa • Pseudonym

  F. S. Trnavčan, redaktor
 • Životopis autora

  Fraňo SVOBODA , manželka → Etela Svobodová. Študoval na učiteľskom ústave v Modre, r. 1919 – 47 učiteľ na ľudových školách v Cíferi a v Trnave, 1947 – 50 pracovník Výskumného

  Fraňo SVOBODA, manželka → Etela Svobodová. Študoval na učiteľskom ústave v Modre, r. 1919 – 47 učiteľ na ľudových školách v Cíferi a v Trnave, 1947 – 50 pracovník Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave, 1950 – 61 učiteľ osobitnej školy v Šali. Patril k autorskému okruhu okolo časopisu Priateľ dietok, prispieval do Slniečka a Orlíka. Autor knižiek pre deti a mládež Legendy a rozprávky malého Ježiška (1933), Strieborná kavka (1935), Zlato v mravenisku (1940), Som myšička myš, Dievča a zvon, Legendy a rozprávky o Matke božej (všetky 1941), Smelý Ivan (1942), Čarovný prášok (1943), Janko a Maruška (1944). V časopise Slov. učiteľ od začiatku 20. rokov uverejňoval metodicko-didaktické príspevky, ďalšie príspevky k aktuálnym otázkam spoločenského diania a ich presahu do vyučovacieho procesu v periodikách Kultúra, Naša škola, Stráž Tatier, Kráľovná sv. Ruženca, Tatranský Orol a Pedagogický sborník.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Legendy a rozprávky malého Ježiška (1933)
  • Strieborná kavka (1935)
  • Zlato v mravenisku (1940)
  • Dievča a zvon (1941)
  • Legendy a rozprávky o Matke božej (1941)
  • Som myšička myš (1941)
  • Smelý Ivan (1942)
  • Čarovný prášok (1943)
  • Janko a Maruška (1944)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013