František Kalesný

Narodenie 19. 2. 1918 Stará Halič
Úmrtie 10. 4. 2007 Bratislava • Pseudonym

  František Haličan, F. Matúchov
 • Životopis autora

  R. 1929 – 37 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1937 – 41 slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v

  R. 1929 – 37 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1937 – 41 slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave, 1940 – 41 na univerzite vo Viedni. R. 1941 – 42 prof. na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1942 – 50 pôsobil ako redaktor vo viacerých denníkoch a časopisoch (Slov. týždeň, Prerod, Náš národ, Matičné čítanie, Chlieb ľudu, Bulletin Povereníctva výživy), 1950 – 55 pracovník Ústredia ľudovej umeleckej výroby, 1955 – 58 Slov. domu Ústredia ľudovej umeleckej tvorby, 1958 – 62 družstva Kroj, 1962 – 84 Mestského múzea v Bratislave, kde od r. 1984 žil na dôchodku. Ako etnograf a múzejník sa zaoberal problematikou ľudovej umeleckej výroby, remesiel a vinohradníctva, čo dokumentujú monografie Ľudové umenie na Slovensku, Ľudové výtvarné umenie (obe 1956), Ornament a jeho použitie vo výtvarnej tvorivosti (s H. Langeom, 1959), Čipky Eleny Holéczyovej (1976) a i., spoluautor viacerých slov. aj inorečových príručiek a sprievodcov po bratislavských múzeách. Osobitnú pozornosť venoval habanskej kultúre v prácach Habánska keramika na Slovensku (1976) a Habáni na Slovensku (1981). Publikoval množstvo etnografických a muzeologických štúdií v odbornej domácej i zahraničnej tlači, r. 1965 založil a nasledne zredigoval 9 ročníkov zborníka Bratislava. Popri národopise a muzeológii sa  orientoval aj na širši vlastivedný a historický výskum, s R. Hačekom pripravil publikáciu Matej Bel v Bratislave (1984), samostatne knihu Po stopách Jána Amosa Komenského (1993), spoluautor vlastivedných monografií Vajnory (1978) a Záhorská Bratislava (1986). Popularizátor etnografie, múzejníctva a histórie v časopisoch Múzeum, Slov. národopis, Vlastivedný časopis a i. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Vajnory (1978)
  • Matej Bel v Bratislave (1984, spoločne F. Kalesný, R. Haček)
  • Záhorská Bratislava (1986)
  • Po stopách Jána Amosa Komenského (1993)

  Odborná literatúra

  • Ľudové umenie na Slovensku (1956)
  • Ľudové výtvarné umenie (1956)
  • Ornament a jeho použitie vo výtvarnej tvorivosti (1959, s H. Langeom)
  • Čipky Eleny Holéczyovej (1976)
  • Habánska keramika na Slovensku (1976)
  • Habáni na Slovensku (1981)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: František Kalesný – 85. (Pripomíname si).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 158.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013