• Životopis autora

  Brat → Jozef Mikloško. R. 1962 – 1966 študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre, 1966 – 71 matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v

  Brat → Jozef Mikloško. R. 1962 – 1966 študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre, 1966 – 71 matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. R. 1971 – 1983 výskumný pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV, od r. 1983 pracoval striedavo vo viacerých robotníckych povolaniach, od r. 1990 poslanec, v r. 1990 – 1992 predseda SNR, od r. 1992 poslanec Národnej rady Slov. republiky za Kresťanskodemokratické hnutie. V r. 2004 kandidoval na prezidenta SR. V r. 2005 prevzal v Budapešti z rúk prezidenta Maďarskej republiky F. Mádla medzinárodnú Cenu sv. Vojtecha, ktorá sa každoročne udeľuje jednej osobnosti, ktorá sa vynikajúcim spôsobom zaslúžila o trvalý spoločný vzrast celej Európy a o integráciu národov Strednej a Východnej Európy do Európskej Únie. V r. 2008 vystúpil z KDH a stal sa spoluzakladateľom politickej strany Konzervatívni demokrati Slovenska, za ktorú kandidoval na post prezidenta SR. Od vysokoškolských čias sa angažoval v tajnej cirkvi, spolupracoval pri tvorbe a vydavaní samizdatov, jeden z organizátorov sviečkovej manifestácie v marci 1988 v Bratislave. Autor kníh Nebudete ich môcť rozvrátiť (1991), Čas stretnutí (1996), Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, za ktorú bol v roku 2001 ocenený Cenou Dominika Tatarku (spolu s editormi knihy Gabrielou a Petrom Smolíkovými). V knihe Desať spravodlivých (2011) podáva autor štyridsaťdva príbehov ľudí, ktorí sa stretli s komunistickým násilím a dokázali mu vzdorovať.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Nebudete ich môcť rozvrátiť (1991)
  • Čas stretnutí (1996)
  • Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989 (2001)
  • Desať spravodlivých (2011, 1.vydanie)
  • Znamenia čias (2013, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KREMPASKÝ, Ján – MIKLOŠKO, František: Mikloško: Liberáli ma obohacujú (Rozhovor). In: Sme , roč. 27, 7. 3. 2019, č. 56, s. 4.
  KREMPASKÝ, Ján – MIKLOŠKO, František: Mikloško: Liberáli ma obohacujú (Rozhovor). In: Sme, roč. 27, 7. 3. 2019, č. 56, s. 4.

  NOVOTNÝ, Pavel – MIKLOŠKO, František: Som Slovák, ale zároveň aj Európan (Rozhovor). In: Hospodárske noviny, roč. XXV, 4. 3. 2019, č. 44, s. 7.

  FELDEK, Ľubomír: Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc, my máme pravdu. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 43 – 42.

  GRZNÁROVÁ, Iveta – MIKLOŠKO, František – MIKLOŠKOVÁ, Jana: Na varenie som totálne ľavý. Ale jedlo si ohriať dokážem (Ako je to naozaj). In: Hospodárske noviny, apríl Magazín, roč. 4, 20. 4. 2018, č. 15, s. 12 – 13.

  MALÍK, Ľudovít – MIKLOŠKO, František: Keď sviečky uviedli mocných do zmätku. In: Katolícke noviny, roč. 133, 25. 3. 2018, č. 12 , s. 12.

  VANAY, Boris: Prekvapilo ich toľko odvážnych Slovákov (Zahraniční reportéri spomínajú pre SME, čo zažili na Sviečkovej demonštrácii a po nej). In: Sme, roč. 26, 24. 3. 2018, č. 70, príloha Magazín Víkend, s. 4 .

  RYBÁROVÁ, Eva: Mikloško: Išli sme do toho ako nevinné deti. In: Sme, roč. 26, 24. 3. 2018, č. 70, Príloha – Magazín Víkend, s. 2 – 3.

  KAPITÁN, Peter – MIKLOŠKO, František: Mikloško: Zrušiť protest bolo správne (Rozhovor). In: Sme, roč. 26, 23. 3. 2018, č. 69, s. 4.

  ŠTRASSER, Ján: František Mikloško. Rozhovory o dobe a ľuďoch. Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2016.

  ŠAH: František Mikloško – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 158.

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Cenu Dominika Tatarku získali knihy o slovenských politikoch. Alexander Balogh a Ján Štrasser písali o ľuďoch, ktorí si udržali morálnu integritu. (Ján Langoš, 1946 – 2006, František Mikloško, 1947). In: Sme, roč. 25, 15. 3. 2017, č. 62, s. 14.
  https://kultura.sme.sk/c/20483356/cenu-dominika-tatarku-ziskali-knihy-o-slovenskych-politikoch.html


  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Dominika Tatarku 2001 editorom knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1898 Františkovi Mikloškovi, Gabriele Smolíkovej a Petrovi Smolíkovi.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013