František Rojček

Narodenie 4. 7. 1949 Trutnov (Česko) • Životopis autora

  Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom Hrádku, nadstavbovo na Strednej ekonomickej škole v   Martine, 1970 – 75 na

  Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom Hrádku, nadstavbovo na Strednej ekonomickej škole v Martine, 1970 – 75 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1975 – 76 ako právnik v Textilných závodoch v Liptovskom Mikuláši, 1976 – 88 na Ministerstve kultúry Slov. socialistickej republiky, 1989 – 90 bol zástupcom riaditeľa Krajského osvetového strediska, 1990 – 92 šéfredaktorom vydavateľstva Genezis, 1992 – 95 redaktorom a právnikom spoločnosti Prima art, od 1995 riaditeľom agentúry NONA v Bratislave. Autor niekoľkých kníh veršov pre deti Neposlušné čižmičky (1987), Veršostrojček (1989), Postavme si z písmen dom (1991), Šašo v ústach (1997), Keď lietame na veľrybe (2003), Torta z piesku (2009) a knihy Epigramov pre dospelých s poditulom Od pol ôsmej do pol ôsmej (1990). Detské verše publikoval vo viacerých časopisoch (Včielka, Ohník, Zornička, Slniečko a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Pigramy: Od pol ôsmej do pol ôsmej (1990)

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KLIMOVIČ, Martin: František Rojček: Na zmrzline so žirafou (Recenzia). In: BIBIANA , roč. XXV, 2018, č. 3, s. 68 – 69. VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a
  KLIMOVIČ, Martin: František Rojček: Na zmrzline so žirafou (Recenzia). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 68 – 69.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIV.

  ŠAH: František Rojček – 55. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 316.

  ŠAH: Pripomíname si v júli. František Rojček. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 316.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôdovnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2014 v kategórii literatúra pre deti a mládež
  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôdovnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2014 v kategórii literatúra pre deti a mládež za dielo Snehuliačik šepol mame
  Zobraziť všetko