František Volf

Narodenie 1. 12. 1897 Třeboň (Česko)
Úmrtie 3. 7. 1983 České Budějovice (Česko) • Životopis autora

  František VOLF v r. 1909 – 17 študoval na gymnáziu v Třeboni, 1917 – 18 na právnickej fakulte českej univerzity v Prahe (nedokončil), 1918 vykonal

  František VOLF v r. 1909 – 17 študoval na gymnáziu v Třeboni, 1917 – 18 na právnickej fakulte českej univerzity v Prahe (nedokončil), 1918 vykonal doplňujúcu maturitnú skúšku na učiteľskom ústave v Soběslavi, 1925 – 28 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1918 – 19 pomocný učiteľ na ľudovej škole v Brannej, 1919 – 22 učiteľ v Bytči, 1922 – 29 v Dohňanoch, 1929 – 30 riaditeľ ľudovej školy v Bernolákove, 1930 – 38 v Bratislave, 1938 – 42 v Prahe-Chabroch, od 1942 sa venoval výlučne maliarstvu, striedavo pôsobil v Prahe a v Třeboni. Zúčastňoval sa na tvorbe učebníc, čítaniek pre ľudové školy a metodicko-didaktických príručiek, autor pedagogických príručiek a článkov, ktorými prispieval do periodík. S J. Pospíšilom redigoval regionálny časopis Slov. otčinou (1924 – 25, 1927 – 28), so Š. Krčmérym Včelku (1925 – 27), vlastným nákladom vydaval časopis Čs. ráno (1928 – 29). S J. Pospíšilom vydal prozaické knižky pre deti Podhradský knihomil, Zo starej mošovskej školy (obe 1925), Slovenské obrázky 1 (1931), Turecká vojna (1938) a i. Písal divadelné hry (Ráno, Stará báj), vydal výbery ľudovej slovesnosti. Pripravoval dramatizácie a scénky pre školské slávnosti, upravoval rozprávky a povesti, písal biografické portréty o popredných osobnostiach slov. dejín, zostavoval výbery z diel významných predstaviteľov českej a slov. literatúry. Venoval sa maliarstvu, od 1942 profesionálne.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Turecká vojna (1938)

  Dráma

  • Ráno
  • Stará báj

  Pre deti a mládež

  • Podhradský knihomil (1925, spoluautori: F. Volf, J. Pospíšil)
  • Zo starej mošovskej školy (1925)
  • Stará báj (1930, antológia)
  • Slovenské obrázky 1 (1931)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SLIACKY, Ondrej: "Vzdelávať srdce". Účasť českých pedagógov pri utváraní slovenskej detskej literárnej kultúry. In:
  SLIACKY, Ondrej: "Vzdelávať srdce". Účasť českých pedagógov pri utváraní slovenskej detskej literárnej kultúry. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 185 – 193.
  Zobraziť všetko