• Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
  Maďarský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Slovenský jazyk
  Maďarský jazyk
 • Životopis autora

  V r. 1954 – 58 študoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom slov. v Békešskej Čabe, r. 1958 – 61 na dôstojníckej škole

  V r. 1954 – 58 študoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom slov. v Békešskej Čabe, r. 1958 – 61 na dôstojníckej škole v Budapešti, r. 1979 – 84 ako vojak z povolania študoval slovenčinu na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti. V r. 1961 – 78 bol učiteľom na poddôstojníckej škole vo Vacove, r. 1978 – 91 technickým prekladateľom a tlmočníkom maďarskej armády v Budapešti. Po básnických začiatkoch počas štúdií od konca 50. rokov sa na dlhší čas odmlčal a do prúdu slov. literárneho života v Maďarsku sa zaradil až v polovici 70. rokov. Pravidelne publikoval v antológiách (Výhonky, Fialôčka fiala, Chodníky, Je to?, Cestou k slovám), zborníkoch (Život a dielo troch…, Veľkí malým), Ľudových novinách, Našom kalendári, v časopisoch Budapeštiansky Slovák, Romboid, Slovenské pohľady, Literárny týždenník a i. Knižne debutoval básnickou zbierkou Pilíšske ozveny (1982). Autor zbierok Ako mám ďalej žiť (1983), Tvrdé hrudy (1988), Dozvuky (1994), Nezabúdaj (1998), Dvomi chodníčkami (2002), Úsmevné epitafy na (večný) odpočinok (2010). Osobitnú pozornosť venoval ľudovej piesni (Zahučali hory, 1983), ľudovým rozprávkam (Drotár podrotuje slniečko, 1999, so Š. Lamim) a rodnému kraju (Mlynky a okolie, 2000). Napísal knihy veršov pre deti Hrajme sa! (1990) a Konvalinky (2003), z ktorých mnohé sú aj zhudobnené (Zaspievajme si, 2004) a vyšli aj na CD (Zaspievajme si s Debničkou, 2007). Do slovenčiny preložil 150 detských básní S. Veöresa (Keby svet bol drozdom, 1997); prekladá aj maďarských a v Maďarsku žijúcich národnostných básnikov. Zostavovateľ Bibliografie beletristických publikácií slovenských spisovateľov v Maďarsku 1955 –  2002 (2002).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Hrajme sa! (1990)
  • Je to? (1996, antológia básní pre deti slovenských autorov z Juhoslávie, Rumunska a Maďarska)
  • Drotár podrotuje Slnečko (1999, spolu so Štefanom Lamim)
  • Konvalinky (2003)
  • Zaspievajme si (2004)
  • Zaspievajme si s Debničkou (2007)

  Literárna veda

  • Život a dielo troch… Víťazoslav Hronec - Gregor Papuček - Ondrej Štefanko. Zborník z vedeckého seminára Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, (2001)
  • Veľkí malým. Zborník materiálov z odborného medzinárodného seminára Slovenská literatúra pre deti a mládež v tvorbe zahraničných Slovákov (2004, zborník)

  Iné

  • Zahučali hory (1983)
  • Mlynky a okolie (2000)
  • Bibliografia beletristických publikácií slovenských spisovateľov v Maďarsku 1955 – 2002 (2002, zostavovateľ)
 • Literárna tvorba - preklad

  Keby svet bol drozdom (z maďarčiny, básne pre deti Sándora Weöresa), 1997 K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945 (z maďarčiny, Loránt
  Keby svet bol drozdom (z maďarčiny, básne pre deti Sándora Weöresa), 1997

  K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945 (z maďarčiny, Loránt Tilkovszky: A szlovákok történetéhez Magyarországon 1919-1945), 1996

  Betekintés Szlovákia múltjába (zo slovenčiny, Ladislav Deák: Pohľad do minulosti Slovenska), 1996
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Z najnovších básni (Gregor Papuček – o ňom + ukážka z najnovších básní). In: Literárny týždenník
  Autor neuved.: Z najnovších básni (Gregor Papuček – o ňom + ukážka z najnovších básní). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19 – 20, s. 11.

  ŠAH: Gregor Papuček – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 157 – 158.

  ŠENKÁR, Patrik: Gregor Papuček: Hviezdne nebesá – stošesťdesiat haiku zablyštalo sa (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 133 – 136.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Reč, v ktorej a o ktorej Papuček píše, je slovenská - ale nie je náhodou naliehavosť jeho výpovede rodu maďarského? Osudovo hlboký vzťah k reči
  Reč, v ktorej a o ktorej Papuček píše, je slovenská - ale nie je náhodou naliehavosť jeho výpovede rodu maďarského? Osudovo hlboký vzťah k reči nie je vlastnosť príliš našská... Tá vlastnosť je o to podivuhodnejšia, o čo lepšie si uvedomíme, že existencia národa a existencia jednotlivca sú dve rôzne veci - jednotlivec by nemusel svoju existenciu spájať s rečou tak nevyhnutne, ale len jednotlivci, ktorí to predsa urobia a teda preukážu schopnosť pociťovať nadosobné ako osobné, môžu v súčte tvoriť silný národ.
  Ľubomír Feldek, 1981
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Narodil som sa pod Pilíšom, ktorý kedysi pred vyše 1100 rokmi v reči našich staroslovenských predkov mal meno Ples, a ktorý až podnes je
  Narodil som sa pod Pilíšom, ktorý kedysi pred vyše 1100 rokmi v reči našich staroslovenských predkov mal meno Ples, a ktorý až podnes je obkľúčený pôvodne slovenskými  Dedinami.Táto dominanta Pilíšskeho pohoria označená množstvom našich chotárnych názvov, opradená našimi poverami, rozprávkami a ospieva ná našimi viachlasnými ľudovými pesničkami, sa mi hlboko vrezala do srdca a do duše, aby určila podstatu mojich citov a môjho myslenia. V tomto kraji nikto nemá také hlboké historické korene ako my, pilíšski Slováci. Táto skutočnosť, opretá o množstvo podnes tu existujúcich staroslovenských zemepis ných názvov, o podnes zachovanú cyrilometodskú tradíciu v Kestúci, o pamiatku niekdajšieho podpilíšskeho benediktínskeho kláštora, a tak ďalej, mi nikdy nedovolila veriť akýmkoľvek iným poverám, viedla a vedie ma chodníčkom môjho života. Srdce ma vždy ťahalo k svojim a rozum ma presvedčil, že idem správnou cestou.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku pri organizovaní národnostného života Slovákov žijúcich v
  Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku pri organizovaní národnostného života Slovákov žijúcich v zahraničí (2008)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013