Gustáv Hupka

Narodenie 17. 5. 1925 Svätý Jur
Úmrtie 3. 11. 2012 Edinburgh (Škótsko) • Pseudonym

  Milan Vrba
 • Životopis autora

  R. 1940 – 46 študoval na gymnáziu, 1946 – 51 slovenčinu a taliančinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1947 – 48 tlačový

  R. 1940 – 46 študoval na gymnáziu, 1946 – 51 slovenčinu a taliančinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1947 – 48 tlačový tajomník SAVU, 1948 – 49 tajomník Umeleckej  besedy Slovenska, 1949 – 50 organizačný tajomník Zväzu slov. spisovateľov v Bratislave, 1950 – 51 prof. na gymnáziu vo Svätom Jure, po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil v Bratislave: r. 1954 – 56 pracovník Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, 1955 – 70 redaktor pre kultúru a šéfredaktor časopisov Pod zástavou socializmu, Predvoj, Protifašistický bojovník, Život a Bojovník, 1970 – 73 tlačový tajomník Ministerstva kultúry, 1974 – 79 riaditeľ vydavateľstva Pallas, 1979 – 85 šéfredaktor časopisu Nová cesta, od r. 1986 na  dôchodku, od 1990 majiteľ a vedúci vydavateľstva ARS STIGMY. Sprvu patril k predstaviteľom socialisticky angažovanej poézie, po r. 1989 sa rozišiel s komunistickou ideológiou a prihlásil sa ku kresťanskému svetonázoru. Autor zbierok básní Slnko vinohradov (1963), Prsty milencov (1964), Slnko a kytice (1966), Bohoslužba za lásku (1969), Tvoj zlatý vek (1971), Vlnobitie v kameňoch, Buď mojou láskou (obe 1974), Nesmrteľnosť šťastia (1976), Hviezdy neumierajú (1977), Rúny (1984), Modlitby hriešnika (1990), Z môjho mlčania (1990), Katarzia (1995), Fragmenty (2000), Živí v pamäti srdca (2002), Ohnivý kruh (2003), Znovuzrodenie (2005), Nočné etudy (2006). Venoval sa aj tvorbe textov populárnych a politicky angažovaných piesní, ako scenárista a libretista spolupracoval s rozhlasom, televíziou, divadlom i filmom. V oblasti literatúry pre deti sa prezentoval knižkou Malý Janko – vymýšľanko (1971) a viacerými leporelami, autor televíznej hry Súrodenci. Systematicky sa venoval prekladateľskej činnosti, najmä zo sovietskej vojnovej prózy 20. stor. (D. Furmanov, J. Medvedev, A. Pervencev, A. I. Pokryškin a i.), pre deti preložil výbery z poézie K. I. Čukovského a J. Kolasa, ako aj populárnu knihu A. Aleksina Saša a Šura (1959). Poéziu prekladal tiež z taliančiny (G. Leopardi, G. Carducci), pripravil výber z diela Michelangela Buonarrotiho. Z češtiny preložil dramatické práce O. Augustu, V. Jelinka, J. Z. Nováka, K. Poláčka a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Slnko vinohradov (1963)
  • Prsty milencov (1964)
  • Slnko a kytice (1966)
  • Bohoslužba za lásku (1969)
  • Tvoj zlatý vek (1971)
  • Buď mojou láskou (1974)
  • Vlnobitie v kameňoch (1974)
  • Nesmrteľnosť šťastia (1976)
  • Hviezdy neumierajú (1977)
  • Rúny (1984)
  • Modlitby hriešnika (1990)
  • Z môjho mlčania (1990)
  • Katarzia (1995)
  • Fragmenty (2000)
  • Živí v pamäti srdca (2002)
  • Ohnivý kruh (2003)
  • Znovuzrodenie (2005)
  • Nočné etudy (2006)
  • Slzy času (2011, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Malý Janko – vymýšľanko (1971)

  Literatúra faktu

  Scenáristika

  • Súrodenci (televízna hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,
  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 89.

  ŠAH: Gustáv Hupka – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 157.

  BALÁK, Štefan: Vinohradníkovo veršovanie. (Jubilejný rozhovor k 75-ke Gustáva Hupku). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 90 – 92.

  Autor neuved.: Ruže v zime nekvitnú (Pieseň piesní. Prebásnil G. Hupka). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013