Gustáv Maršall-Petrovský

Narodenie 23. 3. 1862 Báčsky Petrovec (Srbsko)
Úmrtie 15. 6. 1916 Chicago (IL, USA)



 • Pseudonym

  Barón La Šram, Petrovský
 • Životopis autora

  R. 1873 – 75 študoval na gymnáziu v Novom Sade, 1875 – 81 v Sarvaši, 1881 – 82 na právnickej akadémii v Prešove, 1882 – 90 na

  R. 1873 – 75 študoval na gymnáziu v Novom Sade, 1875 – 81 v Sarvaši, 1881 – 82 na právnickej akadémii v Prešove, 1882 – 90 na lekárskej fakulte vo Viedni (nedokončil). Po príchode do USA (1892) bol r. 1894 – 1901 redaktorom časopisu Slovák v Amerike v New Yorku, od 1901 redaktorom Slov. hlásnika v Clevelande a v Alleghene, 1912 bankovým podnikateľom, 1913 – 14 redaktorom Chicagského denníka, od 1914 nezamestnaný. Debutoval krátkymi črtami a epizódkami s tematikou dolnozemských Slovákov. Motivačným zdrojom jeho prozaických prvotín je nekonvenčne spracovanie ľúbostného motívu. Autor cyklu Novely (1887)poviedky Tri dni z denníka (1890), historickéhom románu Jánošik, kapitán horských chlapcov (1894), cyklu próz Spod amerických závejov (1906). Napísal učebnicu slovenčiny pre Nemcov, anglicko-slovenský slovník a príručku pre Slovákov v USA. Súborne vyšlo jeho Dielo 1 – 4 (1962 – 67).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dielo 1 – 4 (1962 – 67)
  • Novely (1887)
  • Tri dni z denníka (1890)
  • Jánošik, kapitán horských chlapcov (1894)
  • Spod amerických závejov (1906)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HARPÁŇ, Michal: Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (1881 – 1916). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 98
  HARPÁŇ, Michal: Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (1881 – 1916). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 98 – 99.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013