Hana Gregorová

Narodenie 30. 1. 1885 Martin
Úmrtie 11. 12. 1958 Praha (Česko) • Životopis autora

  Manžel → Jozef Gregor-Tajovský, dcéra → Dagmar Gregorová-Prášilová. Navštevovala základnú školu v Martine, ďalej

  Manžel → Jozef Gregor-Tajovský, dcéra → Dagmar Gregorová-Prášilová. Navštevovala základnú školu v Martine, ďalej sa vzdelávala ako samouk; aktívna osvetová pracovníčka, ochotnícka herečka. Po vydaji od r. 1907 nasledovala manžela na jeho pôsobiskách (Nadlak, Prešov, Martin). Po vzniku ČSR r. 1919 – 20 bola redaktorkou Slov. východu, od 1921 žila v Bratislave, od 1940 v Prahe, venujúc sa literárnej tvorbe. Po prvých časopiseckých prózach knižne debutovala zbierkou krátkych próz Ženy (1912). Autorka zbierky noviel Môj svet (1920), Pokorní ľudia (1924), Zo srdca (1930), románov Vlny duše (1933), Čas nezastavíš (1938), rozprávok pre deti Kytka (1922), O Zorke, čo každému svietila (1922), Oddané srdiečka (1926), Rozprávočky z rádia (1931), Pavko v Prahe (1933). Vyšli jej aj cestopisné črty Svet je tak krásny (1935), kniha o osudoch slov. žien Slovenka pri krbe a knihe (1929) a posmrtne Spomienky (1979). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Ženy (1912)
  • Môj svet (1920)
  • Pokorní ľudia (1924)
  • Zo srdca (1930)
  • Vlny duše (1933)
  • Čas nezastavíš (1938)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Kytka (1922)
  • O Zorke, čo každému svietila (1922)
  • Oddané srdiečka (1926)
  • Rozprávočky z rádia (1931)
  • Pavko v Prahe (1933)

  Literatúra faktu

  • Svet je tak krásny (1935)
  • Spomienky (1979)

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 86.
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 86.

  SCHNIEREROVÁ, Diana: Namiesto pečenia koláčov rozdávala knihy (Hana Gregorová). Prvú slovenskú feministku priviedol na scénu Tajovský. In: Sme, roč. 27, 12. 2. 2019, č. 36, príl. Ženy slávnych mužov, s. III.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Hana Gregorová: Slovenka pri knihe. In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 1.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013