Obrázky kníh


Mlynárske povesti - 2018
Mlynárske povesti - 2018 • Prekladá z jazykov

  Bulharský jazyk
  Ukrajinský jazyk
 • Životopis autora

  Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Lučenci (1960) pracovala ako zdravotná sestra v Okresnom ústave národného zdravia
  Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Lučenci (1960) pracovala ako zdravotná sestra v Okresnom ústave národného zdravia v Lučenci (1960 – 1978), potom ako redaktorka okresných novín Ipeľ, neskôr regionálneho týždenníka Novohrad v Lučenci (1978 – 1992), od roku 1992 pôsobí v slobodnom povolaní.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

 • Charakteristika tvorby

  Prvé verše, predovšetkým v duchu dobových socialistických ideálov, publikovala od začiatku 70. rokov 20. storočia v časopisoch Romboid,
  Prvé verše, predovšetkým v duchu dobových socialistických ideálov, publikovala od začiatku 70. rokov 20. storočia v časopisoch Romboid, Slovenské pohľady, Nové slovo a i. a v zborníkoch mladej poézie a prózy (Dychtivo spolu, 1974, Právo na pieseň, 1976, Sonety ročných období, 1977). Knižne debutovala v roku 1976 zbierkou Pod teplom krvi. Venuje sa v nej najmä typicky „ženským“ témam (krehká ľúbostná lyrika a básne o materstve). Protiváhu tejto intímnej sféry tvorí makrosvet dejín, konkrétne Povstania, ktoré autorka prezentuje transponovane z rozprávania otca a starších. V druhej zbierke Spojitosť spracovala na pozadí zážitkov z vlastného detstva tradičné motívy rodiny, dedinského prostredia a medzigeneračných vzťahov. Súbor týchto lyricko-reflexívnych básní venovala svojmu otcovi. Kritický pohľad na neduhy súvekej spoločnosti prezentovala v básnickej zbierke Spätné zrkadlo, ďalšie básne s dôrazom na etický a existenčný rozmer vo sfére medziľudskej komunikácie sústredila do knihy Tvár pri tvári. Problematiku životných peripetií súčasnej ženy priblížila v introvertnejšie ladenej zbierke lyrických miniatúr Vnútrozemie. V podobnom duchu sú napísané aj jej ďalšie zbierky intímnej poézie Záhrada, zviera vo mne a Náhrdelník z hrdličiek. Koškovej poetické dielo nateraz uzatvára básnická zbierka Súrodenci zo sna. V nej rovnako ako v predchádzajúcich zbierkach dominuje pohľad ženy na svet. Autorka z poetologického hľadiska preferuje voľný verš. V jej poézii nájdeme básne občianskej lyriky s prvkami satiry, sarkazmu a irónie, ako aj introvertnejšie ladené zbierky intímnej poézie. Venuje sa aj prekladateľskej činnosti (z bulharskej a ukrajinskej poézie), recenzistike a kritike.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MIŠÁK, Peter: Čo navial osud pod nohy človeka (Hana Košková: Odprevadiť záveje). Recenzia. In: Literárny týždenník , roč.

  MIŠÁK, Peter: Čo navial osud pod nohy človeka (Hana Košková: Odprevadiť záveje). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 2. 2019, č. 7 – 8, s. 17.

  Autor neuved.: Novinka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Hana Košková: Odprevadiť záveje). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 15.

  REVAJOVÁ, Toňa: Knižky na javisku (Žiilnské Dni detskej knihy 2018). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 18 – 20.

  STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 9.


  FARKAŠOVÁ, Etela – KOŠKOVÁ, Hana: Presypať zrno zo stuhnutých rúk (Rozhovor s poetkou, prozaičkou, prekladateľkou). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23 – 24, s. 7.

  FARKAŠOVÁ, Etela: "Bolo by škoda, keby všetko zomlel čas..." (Hana Košková: Mlynárske povesti). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 12 – 13.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Hana Košková: Piešťanko a pani Nitková (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 133 – 134.

  NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 116 – 117.

  NAŠČÁK, Peter: O faktoch, fikcii a posolstve v kúpeľných príbehoch pre deti. (Konfrontácie na knihu H. Košková: Piešťanko a pani Nitková). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9-10, s. 34 – 36.

  DZÚR, Martin: S deťmi a fantáziou nielen po slovenských kúpeľoch (Konfrontácie na knihu H. Košková: Piešťanko a pani Nitková). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9-10, s. 32 – 33.

  MIŠÁK, Peter: Hana Košková: Repujúci grep. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 275 – 276.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Hana Košková: Repujúci grep. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 274 – 275.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Pútavé rozprávanie s nehrdinskými hrdinami. Hana Košková: Repujúci grep. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 10. 5. 2017, č. 17 ˜– 18, s.  13.

  ŠAH: Hana Košková – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 157.

  LOMENČÍK, Július: Hana Košková: Janičiarka: Legenda z Novohradu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 123 – 126.

  MIŠÁK, Peter: Hana Košková: Uľa-Fuľa krotí farby. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 11, s. 128 – 129.

  VÁLEK, Igor: Od Adama k – Adamovi. Povesti z Matice slovenskej. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 3.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Aj žlto-čierne protiklady. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 1, s. 131 – 134.

  LOMENČÍK, Július: Novohrad na mape povestí. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. 21, 2008, č. 33 – 34, s. 12.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  PODRACKÁ, Dana – KOŠKOVÁ, Hana: Každý nosí jazvu. Hovoríme s poetkou a spisovateľkou pre deti a mládež Hanou Koškovou. In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 12 .

  ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Výstižná básnická reč. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. 20, 2007, č. 25 – 26, s. 12.

  ŠAH: Hana Košková – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 158.

  MALIŠOVÁ, Mária: Hana Košková. Lučenec: Novohradská knižnica 2002.

  KOČÍK, Tibor: Nejasné umenie kritiky: na okraj jednej recenzie. In: Literárny týždenník, roč. 11, 1998, č. 48, s. 7.

  URBAN, Jozef: Ešte vždy démonizujeme samozrejmosti: Hovoríme s poetkou Hanou Koškovou. In: Literárny týždenník, roč. 11, 1998, č. 46, s. 1 a 10.

  MAJERNÍK, Ján: Konkrétna je len báseň. Hovoríme s poetkou Hanou Koškovou. In: Literárny týždenník, roč. 6, 1993, č. 41, s. 1 a 11.

  IĽNYCKÁ, Mariana: Alegória. In: Dotyky, roč. 3, 1991, č. 9, s. 27.

  STEPULOVÁ, Naďa: Chersón. Tráva je zgniavená. In: Dotyky, roč. 3, 1991, č. 9, s. 28.

  JUROLEK, Rudolf: Chránené územie básne. In: Dotyky, roč. 2, 1990, č. 6, s. 43 – 44.

  KASARDA, Martin: Vyprázdnené vnútrozemie. In: Literárny týždenník, roč. 3, 1990, č. 1, s. 5.

  ČILIAK, Ondrej: Neznáme hranice v nás. Nad zbierkou básní Hany Koškovej Vnútrozemie. In: Smer, roč. 41, 29. 12. 1989, č. 306, s. 7.

  BOLDIŠOVÁ, Emília: Chytiť svoj tón. Tri knihy poézie z vydavateľstva Slovenský spisovateľ. In: Práca, roč. 43, 23. 6. 1988, č. 146, s. 6.

  BOLDIŠOVÁ, Emília: Jednou nohou za prahom. In: Romboid, roč. 23, 1988, č. 10, s. 123.

  KABABÍKOVÁ, Jana: Poetická tvár pri tvári. In: Romboid, roč. 23, 1988, č. 11, s. 98 – 99.

  HAJKO, Dalimír: Vidieť tak všetko odrazu. In: Romboid, roč. 23, 1988, č. 12, s. 64 – 65.

  PLINTOVIČ, Ivan: Štvrtá Hany Koškovej. In: Pravda, roč. 69, 23. 6. 1988, č. 146, s. 5.

  CHMEL, Karol: Máš čo nemáš. In: Slovenské pohľady, roč. 102, 1986, č. 3, s. 137 – 138.

  KOVÁČOVÁ, Eva: Pred pätnástimi rokmi... In: Dievča, roč. 18, 1986, č. 6, s. 44.

  VEĽKÝ, Jozef: Hana Košková: Spätné zrkadlo. In: Slovenské pohľady, roč. 99, 1983, č. 6, s. 137 – 138.

  BOLDIŠOVÁ, Emília: Zbierky H. Koškovej, Z. Kuglerovej a  Y. Blonskej. In: Práca, roč. 37, 7. 10. 1982, č. 238, s. 6.

  HUJÍK, Viktor: Moderné lyrické verše. Kniha na víkend. In: Smer, roč. 34, 17. 7. 1982, č. 168, s. 3.

  KRIŽKA, Teodor: Vyhrám svoju prehru. In: Nové slovo – príloha Rozsah Nedeľa, roč. 24, 1982, č. 39, s. 6 – 7.

  KUBIŠ, Pavol M.: Hana Košková, poetka. In: Smer, roč. 34, 6. 1. 1982, č. 4, s. 4.

  BABÍN, Emil: Náručie a Spojitosť. In: Nové knihy, 1978, č. 43, s. 4.

  FELDEKOVÁ, Oľga: Naše interview s Hanou Koškovou. In: Nové slovo mladých, 1978, č. 9, s. 11.

  MAJERNÍK, Ján: Hana Košková: Spojitosť. In: Romboid, roč. 13, 1978, č. 11, s. 84 – 85.

  ONDRUŠKOVÁ-VARGOVÁ, Bohuslava: Dve druhé / Bohuslava Ondrušková-Vargová; Hana Košková. In: Nové slovo mladých, roč. 20, 1978, č. 6, s. 13.

  KOCHOL, Viktor: Hana Košková: Pod teplom krvi. In: Slovenské pohľady, roč. 93, 1977, č. 1, s. 109 – 112.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Hana Košková vie poeticky ozvláštniť naoko všedné a nezaujímavé životné skutočnosti, pričom i konvenčné

  Hana Košková vie poeticky ozvláštniť naoko všedné a nezaujímavé životné skutočnosti, pričom i konvenčné lyrické námety podáva s prirodzeným zacielením na zmyslovú stránku reálneho zážitku. Účinne pritom využíva rytmickú a rýmovú súzvučnosť slov a veršov. Žánrovo Hana Košková inklinuje jednak k deklaratívnej lyrike na aktuálnu spoločenskú tému, jednak k reflexívno-zážitkovej výpovedi na tému subjektívnych citov a pocitov. Na tomto základe dochádza v jej poézii k určitej diferenciácii postojov.

  Jozef Hvišč

  Hlavná prednosť poézie Hany Koškovej spočíva v neiluzívnom a nepatetickom vyjadrení medziľudských vzťahov ohrozovaných stretom pravej ľudskej družnosti a osobitne erotického vzťahu muža a ženy, do ktorého autorka vnáša niektoré nové dimenzie. Košková využíva autenticitu vlastných pocitov a zážitkov, čoraz viac sa odhodláva prekračovať svoj skúsenostný komplex smerom k životnému pocitu súčasníkov, k väčšej miere zovšeobecňujúceho básnického poznania. Sila autorky je naďalej vo významovej konzistentnosti každej básne, v racionálne premyslenej vnútornej gradácii lyrických príbehov, ktorá vo viacerých prípadoch vyúsťuje do prekvapivej pointy.

  Zdeno Kasáč

  Koškovej introvertnosť nevyplýva ani zo sentimentalizmu, ba nie je ani zdrojom citových výlevov a preexponovaného verbalizmu. Vďaka svojskému uchopeniu reality a jej rozličných javov v kontrastných obrazoch a výpovediach sú autorkine básne presýtené myšlienkami a výjavmi aforistického charakteru. Takéto spájanie básnických obrazov nie je však založené na parodizácii či ironizácii životných pocitov, skôr na stvárnení reality, dojmov, zážitkov z pozície ženy. Jemnosť a ženská neha zabezpečujú poézii Hany Koškovej lyrický ráz a monolitnosť, ale aj komunikačný efekt a účinok ich postupné doznievanie vo vedomí percipienta.

  Tibor Žilka

  Hana Košková rafinovane zvláda všetky jemnosti básnického remesla, vie sa pohrať s čitateľom, s témou i s pôvabmi samotného slova. Jej báseň predstavuje športové ihrisko, kde sa nerobia fauly, kde sa nedvíha káravý prst, ale problémy sa riešia hravo a férovo.

  Štefan Moravčík

  V dusivej atmosfére postindustriálnej spoločnosti, v ktorej už prekvitajú vari len priemyselné odvetvia denne produkujúce tony mediálneho odpadu kultúrneho braku, zhubnej pseudoumeleckosti a intelektuálnej úbohosti pôsobí priezračná imaginatívnosť veršov Hany Koškovej ako oslobodzujúci závan čerstvého vzduchu. A mne zostáva iba posledná povinnosť pokorného vnímateľa nefalšovaných básnických zázrakov.

  Pavol Janík

  Hana Košková v debute Pod teplom krvi prichádza s vážnym poetickým projektom, svojou poéziou chce vysloviť vážne myšlienky o svete a živote. Hodnotovo je omnoho ďalej ako napr. Grossmanová. Jednak preto, že sa pohybuje v reálnom svete, spätom s konkrétnym autorkiným bytím, a jednak preto, že sa nesilí do polohy výbojne „drsnej“ ženskosti, že jej tón je triezvy a vyrovnaný.

  Pavol Plutko

  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  V tejto dobe nenarastá len úzkosť ľudí, ale i úzkosť básne. Máme oči zapálené priveľkým výhľadom. Nevieme

  V tejto dobe nenarastá len úzkosť ľudí, ale i úzkosť básne. Máme oči zapálené priveľkým výhľadom. Nevieme čomu a komu máme veriť. Vlastným očiam, či výhľadu? Túžby ľudí sa ocitli v pasci. Ekonomickej i existenčnej. Je to vhodná doba na odhaľovanie významov poschovávaných v ľudskej skúsenosti? Vhodný čas na báseň? A predsa nám tvorivosť umožňuje počuť to, čo by sme nepočuli a uvidieť veci, popri ktorých by sme prešli bez povšimnutia. Báseň je pre mňa vôňa zamrežovaná nerozhodnosťou, ktorá ma odniekiaľ pozoruje. Keď strhnem mrežu, opýtam sa: A kam teraz? Báseň čaká na moju správu aspoň tak, ako ja na jej. Je možnosťou, ako sa pritúliť k obyčajným veciam, minúť sa s vlastným trápením. Je záujmom nielen o seba, ale cez seba o iných ľudí.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Výročná cena vydavateľstva DAXE 2017
 • Ukážka z tvorby

  ZÁHRADA, ZVIERA VO MNE (ukážky)                Vetvy sú vylomené, aby som ja bol

  ZÁHRADA, ZVIERA VO MNE (ukážky)

   

               Vetvy sú vylomené, aby som ja bol vštepený.

               (z ep. Svätého Pavla)

               Kolomanovi Banšelovi

   

  * * *

   

  Záhrada nedýcha.

  Za dverami ozdobenými smrťou

  zostáva v pohybe

  všetko čo sa vie rozochvieť.

  Špehuje ťa svitanie,

  akoby v bezvýznamných dojmoch

  chcelo

  natiahnuť kohútik

  podjesenna

  prestreliť tvojou krvou

  lúku.

   

  * * *

   

  Každú jar aj v tvojom tele

  kvitnú vŕby,

  po jahňadách sa rozlieva nahromadená voda.

  Presádzaš, jednotíš, orezávaš...

  Chceš si pomôcť zubami – nechtami,

  namierenou skalou.

  Pravou rukou.

  Všetci stratili sluch.

  Skaly sa vracajú z diaľky –

  Nedonosené rany na neskoršie.

   

  * * *

   

  Hĺbiš jamu pre pieskový inštinkt.

  Nad mlčaním vonia

  nerozkvitnutý vzdor.

  Vdychuješ

  ružové písmo na starnúcej koži,

  vyplašený zvonček –

  tan výlet do zhrbenej krajiny.

  Akoby si ešte chcela založiť

  záhradu na skalách –

  uživiť sa farbami...

   

  * * *

   

  Miesiš druhý svet

  na tomto.

  Ponúkaš čierne koláče.

  Popred teba trúbia, vysvecujú.

  Neodvážiš vrátiť rastliny

  do zatúlaných semien.

  Cudzie pospletané venčeky

  prenášaš v ústach.

   

  * * *

   

  Svadobný koláč:

  s roztrhanou striedkou.

  Okamih naviaty na stvrdnutom piesku.

  Dopeká ho úzkosť

  privalená medom.

  Blen zahataný ústami.

   

   

  NÁHRDELNÍK Z HRDLIČIEK (úryvky)

   

  NÁHRDELNÍK Z HRDLIČIEK

   

  Zdvíhaš pohár.

  Hostíš neznámych hostí.

  Zdá sa ti –

  žily žijú, zrkadlá zrkadlia,

  ruky predstierajú, že sa nepoznajú.

  Stojíš. Nepohodlná. Nevieš nájsť

  východ zo zatvorených tvárí.

  Na stole

  náhrdelník z hrdličiek.

   

   

  MUSÍM

   

  Musím prekročiť

  okraje.

  Poháre priblížené k sebe.

  Tiene s hroziacim prstom.

  Nehybnosť zvierat

  v číhajúcom lístí.

  Otázky, ktoré nikto nepočúva.

  Bezmocnosť v odpovediach.

   

  OSVETLENÁ TMOU

   

  Na slepeckých paliciach

  veješ.

  Zmrznutá v ohni,

  rozdrvená na ľad.

  V cestách zaviazaných

  na kríž

  vyzúvaš sa z nôh,

  vyzliekaš z golierov.

  Predstavivosť si k tebe

  kľaká.

  Odstrihnutá z plátna –

  svietiš si škvrnami.

    

  ZA TMY

   

  Nikto ťa nehľadá.

  Nikoho nehľadáš.

  Slnečnice vyhoreli zo slabého plameňa.

  Všetko čo skúšalo tvoj závrat

  roztopilo sa, nevrátilo

  z modrej hudby

  vykričanej zo záhrad.

  Ikarove ucho spadlo za skriňu.

  Mesiac umiera od zimy.

  Rozkladáš požiar

  v sebe,

  aby nebolo vidno dym.

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013