• Stručne o autorovi

  Igor VÁLEK (7. 1. 1967) – básnik, redaktor, publicista a organizátor kultúrneho, najmä literárneho života. Po časopiseckom publikovaní
  Igor VÁLEK (7. 1. 1967) – básnik, redaktor, publicista a organizátor kultúrneho, najmä literárneho života. Po časopiseckom publikovaní básni v rôznych literárnych periodikách (Orol tatranský, Slovenské pohľady, Literárny (dvoj) týždenník a inde) mu vyšli básnické zbierky Na-miesto piesne (2000) a Korene a úlomky (2007).
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Igor VÁLEK v r. 1981 – 85 študoval na gymnáziu vo Vrútkach, 1986 – 87 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (nedokončil), 1998 –

  Igor VÁLEK v r. 1981 – 85 študoval na gymnáziu vo Vrútkach, 1986 – 87 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (nedokončil), 1998 – 2000 absolvoval bakalárske štúdium publicistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Od r. 1987 pracuje v Matici slov., 1991 – 93 bol redaktorom mesačníka Knižnice a informácie, od 1993 bol redaktorom, neskôr zástupcom šéfredaktora Slovenských národných novín v Martine. Od roku 2014 je šéfredaktorom magazínu Slovensko. Básne publikoval najskôr časopisecky (Slov. pohľady, Slov. národné noviny – Orol tatranský, Slov. republika a i.). Knižne vydal zbierky veršov Na-miesto piesne (2000), Korene a úlomky (2007), spomienkové črty Tida J. Gašpara Starinské nezábudky (1993), mozaiku zo života a diela spisovateľa Ladislava Pašku Fragmenty desaťročí (1998), Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinskeho o zlate (2004) a výber z poézie J. Kráľa Jarná pieseň (2006), zostavil Pamätnicu Roka Ľudovíta Štúra (2007, s O. Pavúkovou). Venuje sa kultúrnej publicistike a recenzistike, podieľa sa na znovuobjavovaní mien i súvislostí v zamlčiavanej časti slov. literatúry (Slov. národné noviny, Slov. pohľady, Knižná revue a i.). Spracoval príručky Malý lexikón literárnych diel (2002) a Malý lexikón kultúrnych pamiatok (2004), J. Haškovi a najmä jeho pobytom na Slovensku venoval publikáciu Haškovi v pätách (2003). Roku 2013 vydal knižku Nebojsa! a iné HOROR rozprávky, roku 2015 Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Na-miesto piesne (2000)
  • Korene a úlomky (2007)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Nebojsa! a iné HOROR rozprávky (2013)
  • Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch (2015)

  Literatúra faktu

  • Haškovi v pätách (2003)

  Odborná literatúra

  • Malý lexikón kultúrnych pamiatok (2004)

  Literárna veda

  Editorská činnosť

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Igor Válek (*1967), rodák z Martina, je redaktor, publicista, básnik, prozaik... (Igor Válek: Bude to ďalšia kniha?). In: Literárny
  Autor neuved.: Igor Válek (*1967), rodák z Martina, je redaktor, publicista, básnik, prozaik... (Igor Válek: Bude to ďalšia kniha?). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra 4/2018, s. VIII.

  NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 126 – 127.  CIFRA, Štefan: Igor Válek (o ňom + ukážka z tvorby. Vianočné čítanie/poézia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44 , s. 19.

  ŠAH: Igor Válek – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 160.

  SZABÓ, Ivan: Igor Válek: Nebojsa! A iné horor rozprávky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 137 – 138.

  MIŠÁK, Peter: Nemalý lexikón. Igor: Válek: Malý lexikón kultúrnych pamiatok. Slovenská republika. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 122– 123.

  WINKLER, Tomáš: O Haškovi invenčne. Igor Válek: Haškovi v pätách. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 135 – 136.
  Zobraziť všetko