Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Pseudonym

  Marian Žiar, Anton Prokop
 • Životopis autora

  Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici a v Kláštore pod Znievom študoval na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity

  Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici a v Kláštore pod Znievom študoval na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave, promoval r. 1940. Od r. 1938 pôsobil ako organizačný, neskôr literárny tajomník Slov. ligy, 1940 – 43 vedúci Úradu slov. tlače, 1944 – 45 redaktor Bojovníka a Národných novín, 1946 – 47 tajomník na Povereníctve pre výživu a zásobovanie v Bratislave. R. 1949 emigroval, 1949 – 51 žil v Rakúsku, 1951 – 80 bol kultúrnym redaktorom rozhlasovej stanice Rádio Slobodná Európa v Mníchove, od 1972 šéfredaktorom exilového časopisu Horizont, od r. 1987 predseda Spolku slov. spisovateľov a umelcov v zahraničí. R. 1955 vydal verše väznených slov. básnikov, prepašované zo žalárov (Modlitby v putách), je autorom esejí Živé stopy (1975), prekladov z maďarskej, poľskej a ruskej poézie Podaj nám ruku, Európa! (1957). Výber z jeho exilovej esejistiky a publicistiky vyšiel pod názvom V čakárni dejín (1999). Autor básnickej zbierky Piesne a smútky (1974), knihy Útek z tiesne (2003) a štúdie Cyrilometodský kult u Slovákov (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Modlitby v putách (1955)
  • Piesne a smútky (1974)

  Esej

  Literatúra faktu

  • Úteky z tiesne: v tôni dvoch totalít (2003)

  Odborná literatúra

  • Cyrilometodský kult u Slovákov (2003)

  Editorská činnosť

  • Svedectvo jednej generácie (1990)

  Prekladateľská činnosť

  • Podaj nám ruku, Európa! (1957)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14. CABADAJ, Peter: Literárne ozveny.
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.

  CABADAJ, Peter: Literárne ozveny. Memento homo. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 14.

  -redakcia-: Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak. In: Krajanský pozdrav (Mníchov), roč. XXXXVII, 2018, č. 2, s. 5.

  BALÁŽ, Anton: Pocta Imrichovi Kružliakovi. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 2. 2018, č. 7 – 8, s. 13.

  TKÁČ, Marián – KRUŽLIAK, Imrich: Storočný rozhovor (s jubilujúcim Imrichom Kružliakom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 45 – 51.

  ŽIAR, Marián: Imrich Kružliak 100. ročný. Impozantné jubileum. In: Krajanský pozdrav, Mníchov, roč. XXXXIII, zima 2014, č. 4, s. 4 – 5.

  ŠAH: Pripomíname si. Imrich Kružliak – 100. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 159.

  -eb-: Imrich Kružiak: Úteky z tiesne (Pozorovatelia i aktéri historických udalostí). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 11.

  ŠAH: Pripomíname si. Imrich Kružliak – 90. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 158.

  DILONG, Rudolf: V máji 1985 básnik Rudolf Dilong už trasľavou rukou napísal Imrichovi Kružliakovi. (+ Rudolf Dilong: Honolulu, pieseň labute). In: Knižná revue, roč. IX, 20. 1. 1999, č. 2, s. 4.

  ŠAH: Pripomíname si. Imrich Kružliak. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 158.

  MARŠÁLEK, Ján: Z rokov minulých (Marian Žiar: Podaj nám ruku, Európa – preklady z poézie). In: Knižná revue, roč. VI, 19. 6. 1996, č. 12, s. 5.
  Zobraziť všetko