Ivan Hálek

Narodenie 11. 11. 1872 Praha (Česko)
Úmrtie 17. 2. 1945 Praha-Modřany (Česko) • Pseudonym

  Ivan H-k, Žilinský
 • Životopis autora

  Syn českého básnika Vítězslava Hálka. R. 1882 – 90 študoval na gymnáziu v Prahe, kde 1890 – 96 absolvoval medicínu na lekárskej fakulte českej univerzity. R. 1896 – 1901 praktikant

  Syn českého básnika Vítězslava Hálka. R. 1882 – 90 študoval na gymnáziu v Prahe, kde 1890 – 96 absolvoval medicínu na lekárskej fakulte českej univerzity. R. 1896 – 1901 praktikant na klinikách v Prahe, po príchode na Slovensko si otvoril r. 1901 ordináciu v Čadci, od 1905 praktický lekár v Žiline, 1919 – 21 vládny referent pre verejné zdravotníctvo na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska, 1921 – 39 primár detskej nemocnice v Bytčici, od r. 1939 žil v Prahe-Modřanoch. Publicistickú a literárnu činnosť vyvíjal v úzkej súvislosti so svojím lekárskym, osvetovým a politickým pôsobením. Od r. 1903 časopisecky uverejňoval črty z kysuckého prostredia. Autor kníh Zápisky slovenského lekára (1932), Zápisky lekára (1955), Kysuce (1937), Vzpomínám na TGM (1948). Príležitostne prekladal z ruštiny (I. A. Krylov, L. N. Tolstoj) a nemčiny (F. Engles). Ako publicista bol autorom príručiek s osvetovým, najmä zdravotníckym zameraním.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Zápisky slovenského lekára (1932)
  • Zápisky lekára (1955, 1972)

  Odborná literatúra

  • Kysuce (1937)
  • Vzpomínám na TGM (1948)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013