Ivan Krčméry

Narodenie 28. 11. 1921 Martin
Úmrtie 18. 7. 1997 Bratislava • Prekladá z jazykov

  Anglický jazyk
  Ruský jazyk
  Nemecký jazyk
 • Životopis autora

  Otec → Štefan Krčméry, matka → Hela Krčméryová, sestra → Jela Krčméry-Vrteľová. R. 1934 – 41 študoval na reálnom gymnáziu, 1941 – 45 na Lekárskej fakulte Slov. univerzity v

  Otec → Štefan Krčméry, matka → Hela Krčméryová, sestra → Jela Krčméry-Vrteľová. R. 1934 – 41 študoval na reálnom gymnáziu, 1941 – 45 na Lekárskej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (nedokončil). R. 1948 – 60 pracoval ako redaktor a prekladateľ Čs. tlačovej kancelárie v Bratislave a v Banskej Bystrici, 1961 – 75 redaktor a reportér bratislavských periodík Svet socializmu, Technické noviny a Nové slovo, 1975 – 78 tlačový tajomník SAV, 1978 – 82 zástupca šéfredaktora týždenníka Sloboda, od 1982 žil na dôchodku v Bratislave. V novinárskej a redakčnej práci uverejnil početné články a reportáže z rozličných pracovísk doma i v zahraničí, pričom sa zvlášť sústredil na popularizáciu vedy a techniky. Ako prekladateľ z ruštiny, nemčiny a angličtiny pretlmočil najmä beletristické, ale aj náučné i publicistické diela svetových autorov (W. M. Thackeray, E. A. Poe, J. Conrad, G. Greene, T. Collins, W. Saroyan a i.).

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013