Ivan Machala

Narodenie 5. 1. 1940 Zemianske Podhradie • Životopis autora

  Brat → Drahoslav Pavel Machala. R. 1954 – 57 študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1957 – 61 slov. jazyk a telesnú výchovu na Vysokej

  Brat → Drahoslav Pavel Machala. R. 1954 – 57 študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1957 – 61 slov. jazyk a telesnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej, 1972 – 75 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako pedagóg začínal na Strednej priemyselnej škole v Martine, od r. 1964 pôsobil na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom, 1996 – 98 bol pracovníkom odboru zahraničných stykov Ministerstva kultúry Slov. republiky v Bratislave. Debutoval s bratom Drahoslavom knihou reportážnych esejí Reportér Hemingway (1980). Autor knihy Viťaz van Gogh (1990), biografickej novely Sedem dní (1995), biografických próz Rok s Paustovským 1 – 3 (1997 – 2000), rozhlasových hier Čakanie na havrana (1984), Krajinár hmlistých horizontov (1985),  Magnus decus Hungariac (1987), lexikografického Krátkeho slovníka nárečia slovenského zemiansko-podhradského (1996). Prekladá z ruštiny (K. Paustovskij, A. Bunin, Č. Ajtmatov, J. Bondarev) a angličtiny (E. Hemingway, J. J. Mellis, F. Karlata).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Rok s Paustovským 1 – 3 (1997 – 2000)
  • Sedem dní (1995)
  • Odbremenenie (2011)

  Literatúra faktu

  • Reportér Hemingway (1980, spoločné dielo: D. Machala, I. Machala)
  • Viťaz van Gogh (1990)

  Odborná literatúra

  • Krátky slovník nárečia slovenského zemiansko-podhradského (1996)

  Rozhlasová tvorba

  • Čakanie na havrana (1984, hra)
  • Krajinár hmlistých horizontov (1985, hra)
  • Magnus decus Hungariac (1987, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ivan Machala – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 158. ŠAH: Ivan Machala – 65. (Pripomíname si).
  ŠAH: Ivan Machala – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 158.

  ŠAH: Ivan Machala – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 158 – 159.
  Zobraziť všetko