• Životopis autora

  R. 1937 – 41 absolvoval ruský učiteľský ústav v Prešove, 1945 – 49 študoval na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe, 1964

  R. 1937 – 41 absolvoval ruský učiteľský ústav v Prešove, 1945 – 49 študoval na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe, 1964 – 70 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pôsobil ako učiteľ vo Svetliciach a redaktor odbočky Spravodajskej agentúry Slovenska v Prešove, r. 1950 – 60 bol dramaturgom a riaditeľom Ukrajinskeho národného divadla, 1960 – 69 vedúcim odboru ukrajinskej literatúry v Slov. pedagogickom nakladateľstve v Prešove, odkiaľ musel pre svoje politické postoje k udalostiam r. 1968 odísť a mal zákaz publikovať. Po 1969 vykonával rozličné funkcie v organizáciách ukrajinskej menšiny na Slovensku. Knižne debutoval básnickou zbierkou v ruštine Biele oblaky (1949), ďalšie knihy veršov Naša reč (1955), Karpatské akordy (1962), Čakanky (1968) už napísal v spisovnej ukrajinčine. Autor viacerých poém 19. novembra 1944, Tokajícka svadba (1954), Balada o Slovenskom národnom povstaní (1955), Tri stretnutia (1955). Do ukrajinčiny preložil časť diela A. Sládkoviča (Marína, Detvan) a J. Botta (Smrť Jánošíkova a i.). Zostavil Antológiu slovenskej literatúry v ukrajinčine (1953).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Biele oblaky (1949, v ruštine)
  • Tokajícka svadba (1954)
  • Balada o Slovenskom národnom povstaní (1955)
  • Naša reč (1955, v ukrajinčine)
  • Tri stretnutia (1955)
  • Karpatské akordy (1962, v ukrajinčine)
  • Čakanky (1968, v ukrajinčine)
  • 19. novembra 1944

  Editorská činnosť

  • Antológia slovenskej literatúry v ukrajinčine (1953)

  Prekladateľská činnosť

  • Botto, J.: Smrť Jánošíkova
  • Sládkovič, A.: Detvan (časť diela)
  • Sládkovič, A.: Marína (časť diela)
 • Literárna tvorba - preklad

  Do ukrajinčiny preložil časť diela A. Sládkoviča (Marína, Detvan) a J. Botta (Smrť Jánošíkova a i.).
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Zostavil Antológiu slovenskej literatúry v ukrajinčine (1953).
 • Monografie a štúdie o autorovi

  JACKANIN, Ivan: Pocta Ivanovi Macinskému (Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy). Recenzia. In:
  JACKANIN, Ivan: Pocta Ivanovi Macinskému (Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 13.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013