Ivan Miroslav Ambruš

Narodenie 24. 6. 1950 Nadlac (Rumunsko) • Krajina pobytu

  Rumunsko
 • Životopis autora

  Ivan Miroslav Ambruš po absolvovaní slov. lýcea v Nadlaku študoval fyziku a chémiu v Temešvári a v Bukurešti. Pracuje ako prof. chemie na

  Ivan Miroslav Ambruš po absolvovaní slov. lýcea v Nadlaku študoval fyziku a chémiu v Temešvári a v Bukurešti. Pracuje ako prof. chemie na lýceu v Nadlaku, kde bol v r. 1990 – 94 predsedom Literárneho krúžku, neskôr Spolku Ivana Kraska. Svojou básnickou tvorbou sa zaradil medzi najlyrickejšich slov. dolnozemských autorov. Knižne vydal zbierky veršov Dva hlasy (s O. Štefankom, 1977), Za cenu žitia (1981), Dievča noci (1984), Dva hlasy II. alebo dvojhra pre štyri oči a dve pera (spolu s O. Štefankom, 1987), Grafické znázornenie vývinu lásky (1994), Básne z tmavej komory (1996), Poldruha kila anjela (2001), Básnikove rany (2004) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Dva hlasy (1977, spoločné dielo: O. Štefanko, I. Ambruš)
  • Za cenu žitia (1981)
  • Dievča noci (1984)
  • Dva hlasy II alebo dvojhra pre štyri oči a dve perá (1987, spoločné dielo autorov: O. Štefanko, I. Ambruš)
  • Grafické znázornenie vývinu lásky (1994)
  • Básne z tmavej komory (1996)
  • Poldruha kila anjela (2001)
  • Básnikove rany (2004)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠENKÁR, Patrik: Kto dokáže roztancovať slová. Ivan Miroslav Ambruš: Šelestenie slov (Recenzia). In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 153
  ŠENKÁR, Patrik: Kto dokáže roztancovať slová. Ivan Miroslav Ambruš: Šelestenie slov (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 153 – 155.

  FARKAŠOVÁ, Etela – AMBRUŠ, Ivan Miroslav: Bez poézie svet by bol chudobnejší. (Rozhovor s Ivanom Miroslavom Ambrušom.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 39 – 48.

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.

  ŠENKÁR, Patrik: Ivan Miroslav Ambruš: Básnické zátišie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 123 – 125.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013