Ivan Molnár

Narodenie 6. 6. 1933 Butín (župa Timiş-Torontal, Rumunsko) • Životopis autora

  Ivan Molnár sa narodil 6. júna 1933 v Butíne (župa Timiş-Torontal). Po skončení základnej a strednej školy v Nadlaku študoval slovenčinu –
  Ivan Molnár sa narodil 6. júna 1933 v Butíne (župa Timiş-Torontal). Po skončení základnej a strednej školy v Nadlaku študoval slovenčinu – históriu na Univerzite v  Bukurešti. Po získaní vysokoškolského diplomu sa zamestnal v rodisku ako stredoškolský učiteľ, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku (1998). Je spoluautorom učebníc slovenčiny i filklórnych publikácií, bol aj metodikom tohto predmetu v Aradskej župe. So svojím bratom Rudom Molnárom (1936 – 1989) je autorom próz (najmä) pre deti a mládež. Pod spoločným menom vydali prozaické zbierky: Všade dobre, doma najlepšie (1983) a Bratia (1995). Sú aj autormi prvého pôvodného historického románu Slovákov v Rumunsku (Zasľúbená zem, 1991). Samostatne publikoval knihu s názvom Historické povesti (1999).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Zasľúbená zem (1991, spolu s bratom Rudom Molnárom)

  Pre deti a mládež

  • Všade dobre, doma najlepšie (1983, spolu s bratom Rudom Molnárom)
  • Bratia (1995, spolu s bratom Rudom Molnárom)
  • Historické povesti (1999)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ivan Molnár – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 157 . ŠENKÁR, Patrik:
  ŠAH: Ivan Molnár – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 157.

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013