Ivan Plintovič

Narodenie 2. 6. 1923 Bodorová
Úmrtie 10. 11. 1997 Banská Bystrica • Životopis autora

  R. 1934 – 42 študoval na gymnáziu v Martine, 1942 – 47 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1947 – 51 ako učiteľ na

  R. 1934 – 42 študoval na gymnáziu v Martine, 1942 – 47 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1947 – 51 ako učiteľ na gymnáziu v Malackách, 1951 – 53 na Pedagogickom gymnáziu, 1954 riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy, 1954 – 59 učiteľ na Vyššej pedagogickej škole, 1959 – 90 pedagóg, vedúci katedry, prof. na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde od 1990 žil na dôchodku. V literárnovednom výskume sa zaoberal problematikou teórie a metodiky vyučovania literatúry, ako aj širším okruhom literárnej histórie a kritiky. Autor monografie Básnická tvorba Štefana Žáryho (1967), knižnej eseje Vlasť a domov v štúrovskej poézii (1968); publikkácie venované Chalupkovi a A. Sládkovičovi Dva medailóny (1988); práce Úvahy o lyrizovanej próze (1971). Osobitné štúdie venoval dielu M. Kukučína, P. Jilemnického a J. Bodeneka. Podieľal sa na vydaní učebnice Teória literatúry… (1975) a Slovníka literárnovedných termínov (1979), samostatne pripravil Teóriu literatúry (1979), ktorá patrila medzi základne učebnice tohto predmetu pre stredné i vysoké školy. Zostavovateľ a editor viacerých literárnych zborníkov Ozveny v nás (1974), V zápasoch a premenách (1977), V znamení života (1978), Pribúdanie kruhov (1980), Návraty k prameňom (1984), Variácie na život (1986) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Vlasť a domov v štúrovskej poézii (1968)
  • Úvahy o lyrizovanej próze (1971)
  • Dva medailóny (1988)

  Literárna veda

  • Básnická tvorba Štefana Žáryho (1967)
  • Teória literatúry… (1975)
  • Slovníka literárnovedných termínov (1979)
  • Teória literatúry (1979, spoluautor)

  Editorská činnosť

  • Ozveny v nás (1974, antológia)
  • V zápasoch a premenách (1977)
  • V znamení života (1978, antológia)
  • Pribúdanie kruhov (1980)
  • Návraty k prameňom (1984, zborník)
  • Variácie na život (1986, zborník)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013