Ivan Stodola

Narodenie 10. 3. 1888 Liptovský Mikuláš
Úmrtie 26. 3. 1977 Piešťany • Pseudonym

  Kuvik
 • Životopis autora

  Stredoškolské štúdiá absolvoval v Kežmarku, kde r. 1906 maturoval. R. 1906 – 12 študoval medicínu v Budapešti a v Berlíne. Od

  Stredoškolské štúdiá absolvoval v Kežmarku, kde r. 1906 maturoval. R. 1906 – 12 študoval medicínu v Budapešti a v Berlíne. Od 1914 lekár v Liptovskom Mikuláši, počas prvej svetovej vojny lekár na ruskom fronte, 1918 – 34 župný lekár v Liptovskom Mikuláši, 1934 – 38 krajinský zdravotnícky inšpektor Krajinského úradu v Bratislave, 1938 – 39 ministerský radca na Ministerstve zdravotníctva v Prahe, 1939 – 48 pracovník Št. zdravotno-sociálneho ústavu v Bratislave, 1951 – 53 nespravodlivo odsúdený a väznený, až do 1962 perzekvovaný, od 1954 na dôchodku v Piešťanoch. Jedna z kľúčových osobností slov. dramatickej spisby medzivojnového obdobia. Ako kmeňový autor SND v jeho začiatkoch vytvoril základ profesionálnej slov. dramatiky a  divadelníctva. Na znepokojujúce spoločenské javy reagoval iróniou a satirou. Autor žartovných scénok Voľby a Daňové pokonávanie (obe 1926), komédie Náš pán minister (1927), drámy Belasý encián (1928), hry Bačova žena (1928), podľa ktorej bol nakrútený film Varúj...! (1946), komédie Čaj u pána senátora (1929), hry Jožko Púčik a jeho kariéra (1931), drámy Kráľ Svätopluk (1931) - stala sa podkladom pre rovnomennú Suchoňovu operu, Marína Havranová (1942); hray Posledná symfónia (1930) - vyšla knižne až r. 1957; komédií Cigánča (1933), Bankinghouse Khuvich and Comp. (1936), Veľkomožní páni (1938), Keď jubilant plače (1941), Mravci a svrčkovia (1943), Komédia (1944). Hru Básnik a smrť (1946) neskôr prepracoval a uviedol pod názvom Zahučali hory (1974). V povojnovom období pokračoval v dramatickej tvorbe spoločenskými hrami Kde bolo, tam bolo (1947) a historickými hrami Ján Pankrác (1948), Jej prvý ples (1957), Pre sto toliarov (1958); deťom adresoval hru V zázračnej ríši (1954). Súborné 3-zv. vydanie väčšiny jeho dramatickej tvorby vyšlo pod názvom Divadelné hry (1956 – 58) a v edícii Súborné dramatické dielo 1 – 2 (2005). Autor memoárov a autobiografických prác Bolo, ako bolo (1965), Náš strýko Aurel (1968), Smutné časy, smutný dom (1969), Z každého rožka troška (1972), V šľapajach Hippokrata (1977), menších knižných publikácií Z našej minulosti (1933) a Štvrťstoročné Železnô (1947). Pracoval v oblasti sociálneho lekárstva a zdravotníckej osvety, vydal veľa popularizačných odborných prác: Či sa dajú suchoty liečiť? (1924), Aké musí byť Slovensko? (1925), Gazda Ondrej (1930), Zdravotnícka čítanka (1930 – 33), Zdravotné predpisy na Slovensku (1937). Bol redaktorom časopisu Boj o zdravie a týždenníka Republikán, zostavovateľom Zdravotníckych kalendárov a Zdravotníckych čítaniek.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Daňové pokonávanie (1926, scénka)
  • Voľby (1926, scénka)
  • Náš pán minister (1927, komédia)
  • Bačova žena (1928)
  • Belasý encián (1928)
  • Čaj u pána senátora (1929, komédia)
  • Posledná symfónia (1930)
  • Jožko Púčik a jeho kariéra (1931)
  • Kráľ Svätopluk (1931, stala sa podkladom Suchoňovej opery)
  • Cigánča (1933, komédia)
  • Bankinghouse Khuvich and Comp. (1936, komédia)
  • Veľkomožní páni (1938, komédia)
  • Keď jubilant plače (1941, komédia)
  • Marína Havranová (1942)
  • Mravci a svrčkovia (1943, komédia)
  • Komédia (1944, komédia)
  • Básnik a smrť (1946, neskôr preracoval na Zahučali hory)
  • Kde bolo, tam bolo (1947)
  • Ján Pankrác (1948)
  • V zázračnej ríši (1954, pre deti)
  • Divadelné hry (1956, 1956 – 58, súborné dielo)
  • Jej prvý ples (1957)
  • Pre sto toliarov (1958)
  • Zahučali hory (1974, prepracovaná hra Básnik a smrť)
  • Súborné dramatické dielo 1 – 2 (2005)
  • Súborné dramatické dielo. 3. zv. (2010)

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  • Či sa dajú suchoty liečiť? (1924)
  • Aké musí byť Slovensko? (1925)
  • Gazda Ondrej (1930)
  • Zdravotnícka čítanka (1930, 1930 – 33)
  • Z našej minulosti (1933)
  • Zdravotné predpisy na Slovensku (1937)
  • Štvrťstoročné Železnô (1947)
  • Náš strýko Aurel (1968, memoáre)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BOŠKOVIČ, Zoran: Einsteinov učiteľ sa pomstil vojne. Aurela Stodolu považujú za otca parných turbín, no mal aj nezvyčajný hudobný talent. (Synovec Ivan
  BOŠKOVIČ, Zoran: Einsteinov učiteľ sa pomstil vojne. Aurela Stodolu považujú za otca parných turbín, no mal aj nezvyčajný hudobný talent. (Synovec Ivan Stodola...) In: Sme, roč. 27, 8. 2. 2019, č. 33, príl. Vynálezcovia zo Slovenska, s. III.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 13.

  SCHUSTER, Michal: Smutné čítanie alebo O psovi a palici (Ivan Stodola: Smutné časy, smutný dom). In: Knižná revue, roč. XV, 9. 11. 2005, č. 23, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013