• Viac o osobnosti

  http://www.jakubpokorny.sk/
 • Stručne o autorovi

  Jakub Pokorný zmaturoval na Gymnáziu školských bratov v Bratislave, p ublikoval časopisecky, píše tiež recenzie. Knižne debutoval roku 2013

  Jakub Pokorný zmaturoval na Gymnáziu školských bratov v Bratislave, publikoval časopisecky, píše tiež recenzie. Knižne debutoval roku 2013 básnickou zbierkou Stačí vedieť málo. Fantasy próza Čas: Otázka osudu (2014) vyšla ako e-kniha. Druhá básnická zbierka Záblesk vyšla roku 2016.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • O autorovi

  Básnická zbierka Jakuba Pokorného (1989) Stačí vedieť málo (DAXE) podľa slov autora čerpá inšpiráciu najmä zo slovanskej
  Básnická zbierka Jakuba Pokorného (1989) Stačí vedieť málo (DAXE) podľa slov autora čerpá inšpiráciu najmä zo slovanskej mytológie. Vracia sa v nej do čias prirodzeného, predcivilizovaného stavu človeka, keď jeho najdôležitejšou úlohou bolo prežiť a obrániť si svoje teritórium, aj preto sú v nej častými témami boj, vojny, lov... Niektoré verše pôsobia dosť kruto a drsne, Pokorný sa nevyhýba opisom bojov a krviprelievania, čo je však vzhľadom na situovanosť textov celkom pochopiteľné. Hrdina jeho básní sa napája na mystiku prírody, nezriedka sa stretáva aj s nadprirodzenými bytosťami (víly, démoni...). Cez dávne výjavy však tematizuje aj súčasné problémy, najkoncentrovanejšie ich pomenúva v titulnej básni Stačí vedieť málo: „Stačí vedieť málo, / i tak sa dá zničiť svet. / ... / Znič a nebudeš kráľom, / nebudeš mať byť kde“. Vo všetkých básňach používa viazaný verš, zdá sa však, že ho táto forma dosť obmedzuje. Možno by bolo dobré v niektorých prípadoch prísnu schému viac uvoľniť, pretože moderná terminológia vložená do rýmoviek v tradičnej básni pôsobí miestami trochu rušivo: „Lesom trieska po chrbte bič. / A tak lesom beží smrtka s kosou v ruke, / pozná už, časté to je, pomoc príde... / ...však po záruke“ (Výjazd).
  Katarína Zitová, Návrat k tradícii. Slovenské básnické debuty 2013. Knižná revue 14-15/2014
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Ukážka zo zbierky Záblesk   Za oponou Za oponou leží zlatý prach, čaká na nás popol

  Ukážka zo zbierky Záblesk

   

  Za oponou

  Za oponou leží zlatý prach,

  čaká na nás popol šťastia.

  Zaťahaj za špagát,

  ona zdvihne sa,

  prach nehynie,

  ba naopak,

  s nádejou povstáva,

  zdvihne ťa k nebesám.

  Ty potom jeden raz

  ponúkneš svetu krás,

  osudom zlým zamávaš.

  Opona zdvíha sa,

  pozri sa na mesiac,

  svieti. Krásne, však?

  Pre teba, od teba,

  pre národ, pre ľudí...

  Život sa konečne zobudí.

   

  Ďaleko sú brehy

  Ďaleko sú brehy,

  tŕnistá cesta rany hĺbi,

  tak sa nehýb!

  Ťažko, veľmi sťažka byť,

  človek volá o pomoc.

  Nevie zvládnuť cestu ta,

  sila vlastná zlyhala.

  Ďaleko sú brehy,

  kričí, myseľ mu žily ničí,

  niet však krvi.

   

  Ukážka zbierka Stačí vedieť málo

   

  Krídlami
  Tma, keď blíži sa deň, krídlami máva,

  kradmo vkráda sa svetla lúč.

  A noc, tá počuje vzduchom hvizd.

  Krídlami taktiež smrť máva,

  keď sa rozmotá kotúč.

  Obeť pripravujúca puč,

  výsledkom je padnutá hlava.

  Cez deň nepočuť krídel myk.

  Nepotrebuje to totiž nik.

  Len noc má právo na krídel vznik.

  Tma a smrť krídlam sily dáva,

  netuší to ani živej duše krik.

  Prach sa hmýri, horí tráva,

  krídlami zahasí sa rany vznik.


  Lilith
  Tajomná luna na oblohe tmavej,

  kresťanov pluk po edene chodí.

  Tam myšlienka sa zrodí,

  Lilith než muž je menej.

  Lilith právom prvá žena,

  komanduje Boha, ambícií plná.
  Stále podľa cirkvi nečlovek len,
  prežije s pečiatkou ako démon.

  Adam dostal facku od čiernej luny,

  armáda kríža pridala jej hriech.

  Lilith v slzách prijíma údel plný,

  ako netvor ničí dúhy i smiech.

  Svätí borci stvorili matku tmy,

  báli sa javu: svet v náruči ženy.

  Luna tmavá brázdi reáliami,

  útočí v podobe balada drámy.


  Meluzína
  Z komína hučí,
  Meluzína plače.

  Vonku, vonku fučí,

  Pochvist matku mučí.

  Strach v očiach, hadie telo,

  Meluzína plačom vraždí.

  Odlieta, strachom, dračím tvarom.

  Letí, letí, nie však smelo.

  Meluzína, matka všetkých vzdušných víl,

  trávi v smútku veľa všedných chvíľ.

  Z komína hučí,

  mačka pradie pri kozube,

  Pochvista má striga v zube,

  hadie telo spí...

  ...legendu nič neruší.
   

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013