Ján Béder

Narodenie 29. 3. 1917 Lukáčovce
Úmrtie 6. 6. 1965 Bratislava • Pseudonym

  Janko Rubín, Šuhaj spod kosy
 • Životopis autora

  Ján Béder v r. 1928 – 36 študoval na gymnáziu v Nitre, 1936 – 41 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách učil na gymnáziu a od r. 1953 na Vysokej

  Ján Béder v r. 1928 – 36 študoval na gymnáziu v Nitre, 1936 – 41 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách učil na gymnáziu a od r. 1953 na Vysokej škole pedagogickej a napokon na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V literárnohistorickom výskume sa sústredil na literárnu problematiku slov. národneho obrodenia, najmä na ideovu a umeleckú orientáciu štúrovskej generácie v bratislavskej Spoločnosti česko-slov. a v Slov. ústave. Nové pohľady na problematiku slov. literárnych dejín v klasicizme a romantizme zhrnul vo vysokoškolských učebniciach, čítankách, početných vedeckých štúdiách a syntetickom spracovaní slov. literárnych dejín Slovenská literatúra (1955), Dejiny slovenskej literatúry (1963). Osobitnú pozornosť venoval organizačnému dielu A. B. Vrchovského a ním formovanému hnutiu Mladé Slovensko. Zaoberal sa skumaním jazyka Bajzovho románu René mládenca.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Slovenská literatúra (1955)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1963)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013