Ján Berky-Ľuborecký

Narodenie 20. 6. 1940 Zvolen
Úmrtie 1. 6. 2004 Hrubá Borša • Životopis autora

  Ján Berky-Ľuborecký v  r. 1954 – 58 študoval na Vyššej hospodárskej škole v Lučenci, 1961 – 66 popri zamestnaní

  Ján Berky-Ľuborecký v  r. 1954 – 58 študoval na Vyššej hospodárskej škole v Lučenci, 1961 – 66 popri zamestnaní kníhovedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde r. 1962 – 65 pracoval v Ústrednej knižnici SAV, 1965 – 71 v Slov. technickej knižnici, 1971 – 76 na Ministerstve zdravotníctva, 1977 bol metodikom a neskôr výskumnym pracovníkom v Ústave vedeckých zdravotníckych informácií, od 1997 prednášal rómsky jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Popri odborných prácach z oblasti knihovníctva a vedeckych informácií (najmä Medzinárodné desatinne triedenie) sa venoval literárnej tvorbe pre deti, pričom čerpal podnety predovšetkým z rómskeho folklóru. Rozprávky, básničky a dramatizácie adresované detskému čitateľovi uverejňoval v časopisoch (Slniečko, Zornička a i.), v rozhlase i televízii. Knižne vydal leporelo Tri ohnivé kone (spoluautor O. Sliacky, 1990), zbierku rozprávok Sny o šťastí (1994), Dežoviny (1995), Remešina vernosť (1998) a i. Venoval sa aj prekladom detskej literatúry do rómčiny (rozprávky E. Lackovej a i.), je spoluautorom Slovníka slovensko-rómskeho a rómsko-slovenského (1995), Učebnice rómskeho jazyka (2000), autorom 2-zv. monografie Ľuboreč (2002), genealogickej práce Národovci rodu Maróthy (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dežoviny (1995)

  Pre deti a mládež

  • Leporelá

   Tri ohnivé kone (1990, spoločné dielo: J. Berky-Ľuborecký, O. Sliacky)
  • Próza

   Sny o šťastí (1994)
  • Remešina vernosť (1998)

  Literatúra faktu

  • Ľuboreč (2002)
  • Národovci rodu Maróthy (2003)

  Odborná literatúra

  • Slovníka slovensko-rómskeho a rómsko-slovenského (1995)
  • Učebnice rómskeho jazyka (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ján Berky-Ľuborecký – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 158.
  ŠAH: Ján Berky-Ľuborecký – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013