Ján Borodáč

Narodenie 18. 6. 1892 Prešov
Úmrtie 18. 2. 1964 Bratislava • Pseudonym

  Janko Bystrý, Ján Debnár, J. Iflan
 • Životopis autora

  Ján Borodáč do r. 1911 študoval na učiteľskom ústave v Prešove, potom bol učiteľom v Pstrine a v Kvačanoch, kde pôsobil aj po návrate z prvej svetovej vojny r. 1918 – 19. Po prechodnom

  Ján Borodáč do r. 1911 študoval na učiteľskom ústave v Prešove, potom bol učiteľom v Pstrine a v Kvačanoch, kde pôsobil aj po návrate z prvej svetovej vojny r. 1918 – 19. Po prechodnom účinkovaní v zájazdovom činohernom súbore SND Marška (1921 – 22) vyučoval r. 1922 – 24 na meštianskej škole v Sabinove. R. 1924 – 45 herec a režisér, neskôr umelecký šéf i dramaturg činohry SND, súčasne od 1925 pedagóg na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bra tislave, 1945 – 53 riaditeľ a režisér Št. divadla v Košiciach, od r. 1954 režisér činohry SND a prof. Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1953 – 58 jej dekan). Zakladateľská osobnosť slov. profesionálneho divadla. Ako režisér na vysokej úrovni inscenoval diela slov. klasikov – Hviezdoslava, J. Palárika, J. Záborskeho, J. Chalupku, spravidla vo vlastnej úprave (Herodes a Herodias, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Najdúch, Kocúrkovo), ako aj diela J. G. Tajovského, I. Stodolu, J. Hollého, F. Urbánka a i. Prekladal a poslovenčoval hry z ruštiny (A. N. Ostrovskij, V. P. Katajev, A. N. Afinogenov, K. Finn a i.), z češtiny, francúzštiny, maďarčiny, organizoval spoluprácu slov. spisovateľov na prekladoch svetovej klasiky (J. Smrek, V. Roy). Autor dvoch pôvodných hier Chlapci na stráži (1938) a Juro Jánošík  (1939). Okrem dramatických úprav a prekladov divadelných hier vydal  Režijnú knihu Tajovského hry Ženský zákon (1959), spomienky na pôsobenie v Košiciach Pamäti 1945 – 1964 (1975), knižne vyšli jeho úpravy hier slov. klasikov a výber článkov O slovenské národné divadlo (1953).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Chlapci na stráži (1938)
  • Juro Jánošík (1939)

  Odborná literatúra

  • O slovenské národné divadlo (1953)
  • Pamäti 1945 – 1964 (1975)

  Iné

  • Režijná kniha Tajovského hry Ženský zákon (1959)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013