Ján Čajak, ml.

Narodenie 18. 7. 1897 Selenča (Juhoslávia)
Úmrtie 3. 7. 1982 Bratislava • Pseudonym

  Ján Blatňanský, Ján Svätojánsky
 • Životopis autora

  Ján Čajak (otec → Ján Čajak, 1863 – 1944, sestra → Adela Čajaková-Petrovičová, 1901 – 1976) sa narodil 18. 7. 1897. Od r. 1908

  Ján Čajak (otec → Ján Čajak, 1863 – 1944, sestra → Adela Čajaková-Petrovičová, 1901 – 1976) sa narodil 18. 7. 1897. Od r. 1908 študoval na gymnáziách v Sarvaši, Novom Vrbase a v Novom Sade, r. 1915 – 19 ev. teológiu v Bratislave a v Prešove, do 1925 externe na Vysokej škole pedagogickej v Belehrade. Od r. 1919 prof. slovenčiny a dejepisu na gymnáziu v Báčskom Petrovci, po okupácii Juhoslávie r. 1941 internovaný, 1942 – 44 redaktor denníka Slov. jednota v Budapešti. R. 1944 prišiel na Slovensko, 1945 pracovník Ministerstva zahraničia ČSR v Budapešti, po 1948 vedúci tlačového odboru Povereníctva informácií, 1949 – 60 redaktor v Bratislave. V prvej vývinovej fáze (do 1948) prevažuje v jeho tvorbe humoristická próza folklórneho typu, pod vplyvom realistických autorov prešiel k socialne angažovanej satire. Autor zbierok poviedok Dumný briežok (1943). V druhej fáze sa venoval najmä publicistickej tvorbe, písal memoáre na vojnové roky (Mračná nad južným Slovenskom, Bučanskí Slováci vo víre vojny, Omrvinky z pohnutých čias) a črty s povstaleckou tematikou. V historickej próze spočiatku písal črty, drámy a eseje; autor cyklu Miscellanea (1982) o Čajakovskej rodine a ich literárnej pôsobnosti a historického románu V zajatí na Holíčskom hrade (1968) z rozhrania 16. a 17. stor. Zberateľ ľudových piesní Slovákov v Juhoslávii, spoluautor národopisných filmov zo života Slovákov v Juhoslávii.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dumný briežok (1943)
  • V zajatí na Holíčskom hrade (1968)

  Literatúra faktu

  • Miscellanea (1982)

  Publicistika

  • Bučanskí Slováci vo víre vojny
  • Mračná nad južným Slovenskom
  • Omrvinky z pohnutých čias
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BÁBIK, Ján: Najmladší zo spisovateľského rodu (Ján Čajak ml.). (K 120. výročiu narodenia a 35. výročiu úmrtia). In: Slovenské
  BÁBIK, Ján: Najmladší zo spisovateľského rodu (Ján Čajak ml.). (K 120. výročiu narodenia a 35. výročiu úmrtia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 71 – 75.
  Zobraziť všetko