Ján Čajak

Narodenie 19. 12. 1863 Liptovský Ján
Úmrtie 29. 5. 1944 Báčsky Petrovec (Juhoslávia) • Pseudonym

  Aliquis, Ján Drienčanský, Michal Kopanický, Nihil, Pozorovateľ, Strýčko Ján
 • Životopis autora

  Ján Čajak (syn → Ján Čajak, 1897 – 1982, dcéra → Adela Čajaková-Petrovičová, 1901 – 1976) sa narodil 19. 12. 1863 v Liptovskom

  Ján Čajak (syn → Ján Čajak, 1897 – 1982, dcéra → Adela Čajaková-Petrovičová, 1901 – 1976) sa narodil 19. 12. 1863 v Liptovskom Jáne. Od r. 1874 študoval na gymnáziách v Martine, Rimavskej Sobote a v Kežmarku, 1879 –81 na učiteľskej prípravke v Lučenci, potom na gymnáziu v Rimavskej Sobote, napokon v Banskej Štiavnici, kde r. 1884 maturoval, zo štúdia na ev. teologickej fakulte v Bratislave vylúčený za panslavizmus, 1889 zložil učiteľské skúšky na št. učiteľskej prípravke v Kláštore pod Znievom. R. 1885 – 86 pôsobil v advokátskej kancelárii P. Jamnického v Pezinku, 1886 – 88 učiteľ v Kokave a v Rajci, 1889 – 93 v Kráľovej Lehote, 1893 – 99 v Selenči a od 1899 v Báčskom Petrovci. Významny reprezentant kultúry a literatúry dolnozemských Slovákov, ktorou sa zaradil medzi najplodnejších autorov,  predstaviteľ realistickej línie slov. prózy. Autor poviedok Pred oltárom (1903) a Z povinnosti (1905), prózy s dolnozemskou tematikou (Vysťahovalec, Obyčajná história, Baťa Kalinský, Suchoty a i.), ďalších poviedok Únos (1907), Vohľady (1908), Ecce homo (1913), Cholera (1914). V roku 1909 uverejnil jediný román Rodina Rovesných. Popri prozaickej tvorbe sa venoval aj publicistike, vydal autobiografické Zápisky z rukojemstva (1923), spracoval prehľad slov. literatúry a populárny Dejepis Slovákov (1914), v rkp. zanechal Spomienky. Iniciátor kultúrnej a osvetovej aktivity na  Dolnej zemi, spoluzakladateľ Juhoslovanského nakladateľskeho spolku v Báčskom Petrovci, ktorý inicioval vydávanie politickeho týždenníka Národna jednota, r. 1919 spoluzakladateľ slov. gymnázia v Báčskom Petrovci, 1933 – 38 redaktor kultúrneho a literárneho mesačníka Náš život.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Baťa Kalinský
  • Obyčajná história
  • Suchoty
  • Vysťahovalec (bez vročenia)
  • Pred oltárom (1903)
  • Z povinnosti (1905)
  • Únos (1907)
  • Vohľady (1908)
  • Rodina Rovesných (1909)
  • Ecce homo (1913)
  • Cholera (1914)

  Literatúra faktu

  • Spomienky (v rukopise)
  • Zápisky z rukojemstva (1923)

  Odborná literatúra

  • Dejepis Slovákov (1914)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra , roč. 65, 2018, č. 4, s.
  RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 324.

  HUČKOVÁ, Dana: Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 278 – 280.

  HARPÁŇ, Michal: Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (1881 – 1916). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 98 – 101.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013