Ján Duračinský

Narodenie 22. 6. 1919 Kolačkov
Úmrtie 23. 12. 1993 Bratislava • Životopis autora

  R. 1930 – 34 študoval na gymnáziu v Kežmarku, 1934 – 41 na učiteľských ústavoch v Spišskej Kapitule, Spišskej Novej Vsi a v Prešove. R. 1938 – 40 pôsobil ako učiteľ na ľudovej

  R. 1930 – 34 študoval na gymnáziu v Kežmarku, 1934 – 41 na učiteľských ústavoch v Spišskej Kapitule, Spišskej Novej Vsi a v Prešove. R. 1938 – 40 pôsobil ako učiteľ na ľudovej škole v Matiašovciach, 1940 – 46 učiteľ a riaditeľ meštianskej školy, 1946 – 49 osvetový inšpektor v Kežmarku, 1949 – 51 v Košiciach a 1951 – 53 v Bratislave, 1953 – 54 riaditeľ Strednej školy výživy v Kežmarku, 1954 – 55 šéfredaktor časopisu Osvetová práca v Martine a 1955 – 68 v Bratislave, kde 1968 – 70 redigoval časopis Nedeľa, 1971 – 72 zástupca Hlavnej redakcie propagandy, r. 1972 – 81 šéfredaktor Hlavnej redakcie pre mládež a vzdelávanie Čs. rozhlasu, od r. 1981 na dôchodku. Venoval sa dramatickej tvorbe, autor divadelnej hry s dedinskou tematikou Gazda Mokráč (1944), napísal dramatické pásmo „Chodíme, chodíme…“ (1955) a rozhlasovú hru pre mládež Pedro a Juan (1975). Zostavil Poľovnícky kalendár (1959 – 61), pripravil zborníky Letom poľovníckym svetom (1961) a 50 rokov poľovníctva na Slovensku (1970), spoločne s B. Truhlářom zbierku poézie a prózy Deti o zvieratkach (1968), deťom adresoval populárno-náučnú príručku Pozor, dobrý pes! (1969) a pionierom spevník „Leť, moja pieseň!“ (1972). Autor zbierky čŕt, reportáží a poviedok z poľovníckeho prostredia Vlkobijca (1970), spomienkovej knihy próz Z poľovníkovho zápisníka (1985), politicky a ideologicky motivovanej publicistiky a propagandy, príručiek, brožúr a príspevkov s problematikou osvety, pedagogiky a politológie, zameriaval sa najmä na marxistickú svetonázorovú výchovu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Vlkobijca (1970)
  • Z poľovníkovho zápisníka (1985)

  Poézia

  • Deti o zvieratkach (1968, spolu s B. Truhlářom)

  Dráma

  • Gazda Mokráč (1944, divadelná hra)
  • „Chodíme, chodíme…“ (1955, dramatické pásmo)

  Pre deti a mládež

  • Pozor, dobrý pes! (1969)
  • „Leť, moja pieseň!“ (1972, spevník)

  Rozhlasová tvorba

  • Pedro a Juan (1975, hra pre mládež)

  Editorská činnosť

  • Poľovnícky kalendár (1959, 1959 – 61)
  • Letom poľovníckym svetom (1961, zborník)
  • 50 rokov poľovníctva na Slovensku (1970, zborník)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013