Ján Haranta

Narodenie 3. 12. 1909 Turzovka
Úmrtie 27. 3. 1983 Svinná • Pseudonym

  Ivo Mlad, Ján Bodor, Janko Bodrý, Milan Hôrkin, Trenčan
 • Životopis autora

  Ján HARANTA v r. 1921 – 29 študoval na gymnáziách v Žiline, Nitre a v Levoči, 1929 – 35 filozofiu a katolícku teológiu na univerzite v

  Ján HARANTA v r. 1921 – 29 študoval na gymnáziách v Žiline, Nitre a v Levoči, 1929 – 35 filozofiu a katolícku teológiu na univerzite v Štrasburgu, 1940 zložil prof. skúšky v Nitre, 1944 v Bratislave. R. 1935 – 36 pôsobil ako r. k. kaplán v Krásne nad Kysucou, 1936 farár v Kotešovej, 1937 – 40 v Trenčianskej Teplej, 1940 – 42 v Trenčíne, 1942 – 50 prof. na gymnáziu v Žiline, po zákaze vykonávať pedagogické povolanie r. 1950 – 53 farár v Strečne, 1953 – 63 v Zákopčí, od 1963 vo Svinnej. Významný predstaviteľ slov. katolíckej moderny, ktorý po časopiseckých začiatkoch knižne debutoval zbierkou básní Mystérium baladické (1933). Ďalšie zbierku: Zem požehnaná (1940), Klienti (1944), V najkrajšej domovine (1947). Po r. 1948 mu totalitný režim zakázal publikovať, napriek tomu napísal okolo 400 básní, ktoré zväčša ostali v rukopisných zbierkach Pútnik po zrúcaninách, Miserere, Piesne za vŕškami, Pieseň lásky, Kvapka rosy, Víno slabých a Kytica lúčov. Tlačou vyšiel len útly súbor básní Zastretý život (1971). Venoval sa aj prozaickej tvorbe, autor poviedok, esejí, publicistických žánrov a náboženskej literatúry. Jeho zbierky poviedok Spiatočníci a Krásne duše spolu s esejami Z milosti slova a rozsiahlym súborom Kázní ostali v rukopisoch. Prekladal z francúzskej poézie (P. Claudel, Ch. Peguy), z latinčiny, slovinčiny a i. jazykov. Podieľal sa na príprave antológie svetovej náboženskej lyriky O tebe spieva zem (1943).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Krásne duše (rkp.)
  • Spiatočníci (rkp.)

  Poézia

  • Kvapka rosy (rkp.)
  • Kytica lúčov (rkp.)
  • Miserere (rkp.)
  • Pieseň lásky (rkp.)
  • Piesne za vŕškami (rkp.)
  • Pútnik po zrúcaninách (rkp.)
  • Víno slabých (rkp.)
  • Mystérium baladické (1933)
  • Zem požehnaná (1940)
  • Klienti (1944)
  • V najkrajšej domovine (1947)
  • Zastretý život (1971)

  Esej

  • Z milosti slova (rkp.)

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • O tebe spieva zem (1943, antológia)

  Iné

  • Kázne (rkp.)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8. GALLIK, Ján: Česko-slovenské
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8.

  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

  MARČOK, Viliam: Ján Haranta: Spolu v Zemi požehnanej (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 25. 4. 2007, č. 9, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013