Ján Hudák

Narodenie 4. 3. 1923 Canton (OH, USA)
Úmrtie 21. 5. 1996 Bratislava • Pseudonym

  J. Hák, Rákoš
 • Životopis autora

  R. 1935 – 43 študoval na gymnáziách v Rožňave, Tisovci a v Banskej Bystrici, 1943 – 49 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v

  R. 1935 – 43 študoval na gymnáziách v Rožňave, Tisovci a v Banskej Bystrici, 1943 – 49 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1949 – 50 teológiu na Cyrilometodejskej fakulte v Olomouci. R. 1945 – 49 pracovník Ústrednej katolíckej kancelárie v Bratislave, ako politicky nespoľahlivý 1950 robotník v Jelšave a 1950 – 53 v Krompachoch, 1953 – 54 sa liečil v sanatóriu na Prednej Hore, 1954 – 66 pracovník  Pozemných stavieb v Lubeníku, od r. 1966 Encyklopedického ústavu SAV v Bratislave. Sprvu sa venoval literárnokritickej a recenzentskej činnosti, neskôr literárnej i kultúrnej histórii a širšej umenovednej problematike. Osobitne sa zaoberal kukučínovským výskumom, ale jeho monografia Úvod do diela Martina Kukučína, ako aj vlastné prozaické a dramatické práce – romány Pád a Mlčanie spoločne s hrami Po rokoch, Spomienka, Tá istá tvár – ostali v rkp. Až počas obrodného dubčekovského procesu  mohol publikovať, zredigoval Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1 – 3 (1977 – 78), od r. 1979 sa podieľal na tvorbe Encyklopédie Slovenska. Spoluautor monografie Plastidy (1983), samostatne pripravil súpis Patrocínia na Slovensku (1984), autor páce o slov. moralizátorskej próze 19. stor. Beletria pre ľud (1996), posmrtne vyšla jeho spomienková kniha Stretnutia (1998). Prekladal najmä prózu z poľštiny (A. Kowalska, J. Zawieyski a i.), sporadicky aj z chorvátčiny a nemčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Mlčanie (v rkp.)
  • Pád (v rkp.)

  Dráma

  • Po rokoch (v rkp.)
  • Spomienka (v rkp.)
  • Tá istá tvár (v rkp.)

  Literatúra faktu

  • Stretnutia (1998)

  Odborná literatúra

  • Plastidy (1983, spoluautor monografie)
  • Patrocínia na Slovensku (1984)

  Literárna veda

  • Úvod do diela Martina Kukučína (1977 – 78)
  • Beletria pre ľud (1996)

  Editorská činnosť

  • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1 – 3 (1977 - 78)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy
  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

  KRAUS, Cyril: Zápisky kresťanského intelektuála. Ján Hudák: Stretnutia (reflexie o knihách a ľuďoch) I – IV. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 137 – 139.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013