Ján Hudec

Narodenie 8. 2. 1913 Zlaté Moravce
Úmrtie 17. 6. 1988 Bratislava • Životopis autora

  Absolvoval Filozofickú fakultu Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pracoval ako úradník, neskôr elektromontér v Bratislave. Menej známy slov. dramatik, od r. 1958 napísal okolo 40

  Absolvoval Filozofickú fakultu Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pracoval ako úradník, neskôr elektromontér v Bratislave. Menej známy slov. dramatik, od r. 1958 napísal okolo 40 divadelných hier, ktoré ostali v rkp., niektoré upravil pre rozhlas, ďalšie uviedlo profesionalne divadlo až po páde totalitného režimu. Sprvu sa venoval tvorbe rozhlasových hier zo súčasnosti – Pavúčia nožička (1971), Ešte raz uvidieť Železnú studničku (1972), Lastovičky sa nerozvádzajú (1973). Ťažisko jeho rozhlasovej tvorby spočívalo v oblasti historických hier (Rex Sclavorum, 1978; Marcus Aurelius v krajine Kvádov, 1979; Slovo o kupeckom kráľovi Samovi, 1983; Keď tu panovala jeho mocná ruka, 1984). Pre rozhlas napísal aj veršovanú hru o smrti štúrovskeho básnika J. Kraľa Syn pustiny (1972) a hru Matúš Čák Trenčiansky (1981), pre televíziu hru Mojmír II. (1982). Divadelné hry Marcus Aurelius pri Hrone, Mojmír II., Kupec a kráľ Samo vyšli knižne pod názvom Historické hry (1988). Do ďalšieho posmrtne vydaného 3-zv. výberu Drámy (1997 – 98) boli zaradené jeho divadelné hry z histórie i zo súčasnosti (Kvety pre Lauru, Incident, Prvý deň kanikulový, Pavúčia nožička, Galejníci), drámy z národných dejin (Rasticiána, Syn pustiny, Pomery v Uhorsku za Matúša Čáka Trenčianskeho), filmový scenár Svätopluk a televízny scenár Janka Kráľa blúdenia a videnia.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Historické hry (1988, Marcus Aurelius pri Hrone, Mojmír II., Kupec a kráľ Samo)

  Scenáristika

  • Mojmír II. (1982, televízna hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Pavúčia nožička (1971)
  • Ešte raz uvidieť Železnú studničku (1972)
  • Syn pustiny (1972, vešovaná hra o J. Kráľovi)
  • Lastovičky sa nerozvádzajú (1973)
  • Rex Sclavorum (1978)
  • Marcus Aurelius v krajine Kvádov (1979)
  • Matúš Čák Trenčiansky (1981)
  • Slovo o kupeckom kráľovi Samovi (1983)
  • Keď tu panovala jeho mocná ruka (1984)

  Editorská činnosť

  • Drámy (1997 – 98, dielo J. Hudeca)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013