Ján Kopčok

Narodenie 23. 5. 1929 Báčsky Petrovec (Srbsko)
Úmrtie 6. 12. 1993 Nový Sad (Srbsko) • Pseudonym

  Ján Kopčok-Báťa
 • Životopis autora

  Študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci a na prírodovedecko-matematickej fakulte univerzity v Belehrade. Po štúdiách prof. na slov.

  Študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci a na prírodovedecko-matematickej fakulte univerzity v Belehrade. Po štúdiách prof. na slov. gymnáziu a riaditeľ základnej školy, neskôr riaditeľ Domu kultúry v Báčskom Petrovci, pracovník Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, vedy a kultúry, napokon riaditeľ, hlavný a zodpovedný redaktor vydavateľstva Obzor v Novom Sade, kde od r. 1988 žil na dôchodku. Jeho literárne práce sa tematicky týkali najmä národnooslobodzovacieho boja počas druhej svetovej vojny, pričom vychádzal z autopsie. Pre deti a mládež napísal knižky Deti z našej ulice (1959), Chlapci zo salaša (1986). Ďalšie detské póozy publikoval časopisecky, bol jednou z vedúcich osobností mládežníckeho periodika Vzlet a detského časopisu Naši pionieri. V prozaickej tvorbe pre dospelých knižne vydal novely s vojnovou tematikou Jazvy (1980) a Krátky život (1989), časopisecky uverejnil vojnovú drámu Krutý život (1954) a hru Povíchrica nad brázdami (1976), ktoré inscenovali slov. ochotnícke súbory vo Vojvodine. Venoval sa tiež publicistike, autor brožúry Architektonický rast Petrovca (1991).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Jazvy (1980)
  • Krátky život (1989)

  Dráma

  • Krutý život (1954, časopisecky)
  • Povíchrica nad brázdami (1976, časopisecky)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Deti z našej ulice (1959)
  • Chlapci zo salaša (1986)

  Publicistika

  • Architektonický rast Petrovca (1991)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠENKÁR, Patrik: Ján Kopčok: Keď zo života život odcvála (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 126 – 128.
  ŠENKÁR, Patrik: Ján Kopčok: Keď zo života život odcvála (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 126 – 128.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013