Ján Makovník

Narodenie 13. 11. 1920 Banská Bystrica-Jakub
Úmrtie 15. 2. 1980 Predajná • Pseudonym

  Ján Makovník-Tónin
 • Životopis autora

  R. 1931 – 32 absolvoval päť tried gymnázia v Banskej Bystrici. Pôsobil ako praktikant na obvodnom notárstve v Banskej Bystrici, r. 1937 – 45, 1950 a 1952

  R. 1931 – 32 absolvoval päť tried gymnázia v Banskej Bystrici. Pôsobil ako praktikant na obvodnom notárstve v Banskej Bystrici, r. 1937 – 45, 1950 a 1952 – 60 úradník v Harmaneckých papierňach, 1949 vo vápenke v Jakube, 1951 v Stredoslov. tlačiarňach, 1961 – 66 v Stavoindustrii v Banskej Bystrici, 1966 – 80 bol členom závodnej stráže vo Švermových železiarňach v Podbrezovej. Autor cestopisných a spoločenských románov (Maharadža podsvetia, 1942; Na plaňach Tibetu, 1944; U lovcov peral, 1946; - tvoria trilógiu Z tajomného Orientu; Kajucnica, 1948). Uvedené diela vydal vlastným nákladom. V rkp. ostal jeho nedokončený prvý román Ty si môj otec. Po r. 1948 nepublikoval. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Ty si môj otec (rkp.)
  • Maharadža podsvetia (1942, súčasť trilógie Z tajomného Orientu)
  • Na plaňach Tibetu (1944, súčasť trilógie Z tajomného Orientu)
  • U lovcov perál (1946, súčasť trilógie Z tajomného Orientu)
  • Kajúcnica (1948)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  FERKO, Miloš – JUHANIAK, Ľubomír: Slovenský Karl May (Ján Makovník-Tónin). In: Knižná revue, roč. XI, 19. 9. 2001, č. 19, s. 3.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013