Ján Martiš

Narodenie 5. 4. 1931 Mojtín
Úmrtie 25. 6. 1990 Mojtín • Životopis autora

  Po maturite na Priemyselnej strojníckej škole v Dubnici nad Váhom (1955) študoval r. 1967 – 70 popri zamestnaní slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Pracoval ako strojný

  Po maturite na Priemyselnej strojníckej škole v Dubnici nad Váhom (1955) študoval r. 1967 – 70 popri zamestnaní slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Pracoval ako strojný konštruktér v Dubnici nad Váhom, od r. 1956 učiteľ na učňovskej škole v Púchove, 1970 – 73 na základnej škole v Mojtíne, kde bol r. 1976 – 77 predsedom Miestneho národného výboru, 1980 korektorom Pravdy v Tlačiarenských závodoch v Žiline, 1981 – 82 redaktorom Nedeľnej Pravdy v Bratislave, od 1983 žil ako invalidný dôchodca v Púchove, prechodne aj v Bratislave a v Prahe. Do literatúry vstúpil článkami, fejtónmi a veršami, publikovanými v dennej tlači. Napísal historické romány Cisársky večný vojak (1970) a V službách štyroch cisárov (1977), ktoré vyšli i v českom preklade. Svoje zážitky a skúsenosti z ciest po Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku zobrazil v beletristickom cestopise Jubileum v znamení ryby (1986). Autor mnohých recenzií, článkov, úvah o literatúre a výtvarnom umení, životopisných medailónov a rozhlasových hier. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Cisársky večný vojak (1970)
  • V službách štyroch cisárov (1977)

  Publicistika

  • Jubileum v znamení ryby (1986)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013