Ján Patarák

Narodenie 23. 5. 1936 Papín
Úmrtie 14. 3. 2019 • Životopis autora

  V r. 1950 – 54 študoval na gymnáziu v Humennom, r. 1954 – 59 na Vysokej škole pedagogickej v Prešove. Po štúdiách pôsobil r. 1960

  V r. 1950 – 54 študoval na gymnáziu v Humennom, r. 1954 – 59 na Vysokej škole pedagogickej v Prešove. Po štúdiách pôsobil r. 1960 – 61 ako redaktor Čs. rozhlasu, r. 1962 – 64 a 1966 – 71 dramaturg Čs. televízie, r. 1964 – 65 krajový redaktor denníka Smena, r. 1971 – 89 učiteľ na Strednom odbornom učilišti dopravnom, r. 1990 – 92 vedúci redaktor Čs. televízie v Košiciach, od r. 1993 šéfredaktor Slov. rozhlasu v Prešove. Rukopisy jeho prvých dvoch poviedkových kníh Balada o Tiralovom kopci a Lúka 30 x 40 nemohli v dôsledku autorových postojov r. 1968 vyjsť, a tak knižne debutoval až r. 1987 zbierkou poviedok Hudobná obeta. Autor poviedkovej knihy Prvý rok mieru (1990), kníh krátkych noviel Božie oko (1992), Malé ryby, veľké ryby (1994), Lúka 30 x 40 (1996), románu Portréty zo živého domu (2000), súboru noviel Zjavenie koňa (2000), súborov poviedok a noviel Moritáty (2001), Svet pre Janu (2002), Učni bohyne lásky (2005). Je autorom viacerých televíznych scenárov, rozhlasových hier a poviedok.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hudobná obeta (1987)
  • Prvý rok mieru (1990)
  • Božie oko (1992)
  • Malé ryby, veľké ryby (1994)
  • Lúka 30 x 40 (1996)
  • Portréty zo živého domu (2000)
  • Zjavenie koňa (2000)
  • Moritáty (2001)
  • Svet pre Janu (2002)
  • Učni bohyne lásky (2005, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,
  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 82 – 100.

  ŠAH: Ján Patarák – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 155 – 156.

  DZÚR, Martin: Príbehy vidieka (Ján Patarák: Svet pre Janu). In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 2. 2003, č. 3, s. 5.

  BODACZ, Bohuš: Vyvolávač príbehov. Ján Patarák. Moritáty. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 91 – 92.

  BEŇO, Ján: Záznamy versus tvorba. Ján Patarák: Portréty zo živého domu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 120 – 121.

  LENČO, Ján: Škola základ života. Ján Patarák: Portréty zo živého domu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 110 – 113.

  ČÚZY, Ladislav: A opäť sme v škole. Ján Patarák: Portréty zo živého domu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 113 – 114.

  FAITHOVÁ, Eva: Portréty spred i spoza katedry (Ján Patarák: Portrtéy zo živého domu). In: Knižná revue, roč. X, 2. 8. 2000, č. 16 – 17, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Paula Rusnaka za originálne kompozičné postupy využívajúce podnety autentických regionálnlych motívov (Budemerice 2000) (In:
  Prémia Paula Rusnaka za originálne kompozičné postupy využívajúce podnety autentických regionálnlych motívov (Budemerice 2000)
  (In: Literárne ceny a prémie Paula Rusnaka. Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 155 – 156.)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013