• Prekladá z jazykov

  Arabský jazyk
 • Životopis autora

  Otec → Eugen Pauliny. Po absolvovaní strednej školy študoval r. 1956 – 57 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, r. 1957 – 61 arabistiku a  

  Otec → Eugen Pauliny. Po absolvovaní strednej školy študoval r. 1956 – 57 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, r. 1957 – 61 arabistiku a islamistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od r. 1961 pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde bol prof. a vedúcim Katedry orientalistiky, v súčasnosti je prof. Katedry klasickej a semitskej filológie. Hlavnou oblasťou jeho vedeckého záujmu je arabská ľudová literatúra, o ktorej napísal dve monografie a viacero štúdií. Popritom vydal tri populárno-náučné publikácie (Život v ríši kalifov, 1972; Arabi – vládcovia stredomoria, 1976; Samarkand a Buchara, 1979) a tri knihy literatúry faktu (Kniežatá púšte, 1978; Objavenie Arábie, 1983; Egypt, 1990), z ktorých posledné dve vyšli v prepracovaných vydaniach aj v Nemecku, Poľsku a v Čechách. R. 1999 vyšla jeho publikácia Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie). Z arabskej literatúry preložil diela (Tisíc a jedna noc 1 – 2, 1987, 1989; Rozprávanie o ‘Ala’addinovi a čarovnej lampe, 1991; Snár arabských mudrcov 1 – 2, 1996; Život Muhammada Posla Božieho, 2003 a i.); z angličtiny publikáciu Islam (2002). V r. 2003 získal Cenu Jána Hollého za pretlmočenie tretieho zväzku arabských rozprávok Tisíc a jedna noc. Za kompletný preklad tohto výnimočného diela získal aj Cenu ministra kultúry SR za rok 2010.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Život v ríši kalifov (1972)
  • Arabi – vládcovia stredomoria (1976)
  • Kniežatá púšte (1978)
  • Samarkand a Buchara (1979)
  • Objavenie Arábie (1983)
  • Egypt (1990)
  • Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie) (1999)

  Prekladateľská činnosť

  • Tisíc a jedna noc 1 – 2 (1987, – 1989)
  • Rozprávanie o ʻAla'addinovi a čarovnej lampe (1991)
  • Snár arabských mudrcov 1 – 2 (1996)
  • Islam (2002, z angličtiny)
   • Recenzia diela:
    Islám (Islam, 2002)
  • Život Muhammada Posla Božieho (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BLAHOVÁ, Anna – PAULINY, Ján: Kniha je starý a čarovný vynález (Rozhovor). In: Knižná revue , roč. XX, 4. 8. 2010, č. 16 – 17, s. 12.
  BLAHOVÁ, Anna – PAULINY, Ján: Kniha je starý a čarovný vynález (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 4. 8. 2010, č. 16 – 17, s. 12.

  Autor neuved.: Tisíc a jedna noc Jána Paulinyho. In: Knižná revue, roč. XIV, 4. 8. 2004, č. 16 – 17,  s. 12.

  BODACZ, Bohuš: Unikátna kniha. Ján Pauliny: Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 96 – 100.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena ministra kultúry SR za rok 2010 za preklad diela Tisíc a jedna noc
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013