Ján Poničan

Narodenie 15. 6. 1902 Očová
Úmrtie 25. 2. 1978 Bratislava • Pseudonym

  Ján Rob Poničan, J. R. Poničan, Rob Poničan
 • Životopis autora

  Ján PONIČAN v r. 1912 – 20 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Lučenci, r. 1920 – 22 na Českom vysokom učení technickom, r. 1922

  Ján PONIČAN v r. 1912 – 20 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Lučenci, r. 1920 – 22 na Českom vysokom učení technickom, r. 1922 – 26 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pôsobil r. 1926 – 27 ako advokátsky koncipient v Bratislave, r. 1927 – 28 vo Zvolene, r. 1928 – 33 v Bratislave, r. 1933 – 47 bol majiteľom advokátskej kancelárie, r. 1948 – 49 verejným notárom, r. 1949 – 51 notárom, r. 1952 – 64 riaditeľom Slov. vydavateľstva krásnej literatúry v Bratislave. Príslušník skupiny ľavicovo orientovaných intelektuálov, spoluzakladateľ časopisu DAV. Autor básnických zbierok Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím (1923), Demontáž (1929), Večerné svetlá (1932), Angara (1934), Póly (1937), poémy Divný Janko (1941), výberu z lyrickej tvorby Sen na medzi (1942), poémy s autobiografickými črtami Ivan Klas (1946), poém Povstanie (1946), Mesto (1947); zbierok Na tepne čias (1949), Riava neutícha (1958), Držím sa zeme, drží ma zem (1967), Hĺbky a diaľky (1973). Napísal romány Stroje sa pohli (1935), Pavučina (1945), Jánošíkovci (1973), Treba žiť (1946), Hôrny kvet (1945); zbierky noviel Sám (1945), Z čias-nečias (1949), reportážne črty, zápisky Po horách-dolinách, 1959, poviedky A svet sa hýbe (1960), a i. Autor memoárovej tvorby Búrlivá mladosť (1975), Dobyvateľ  (1979) a posmrtne vyšiel jeho historický román Skaza hradu (1979). Od študentských čias sa venoval aj dramatickej tvorbe (Dva svety, 1924; Boj, 1935; Vzbura na rozkaz, 1936; Jánošík, 1941; Čistá hra, 1949; Štyria, 1958 a i.), písal tiež rozhlasové hry (Jánošík, 1941; Básnik a kráľ, 1943 a i.).  Prekladal z ruskej (S. A. Jesenin, V. V. Majakovskij a i.), bulharskej (Ch. Botev a i.), nemeckej (J. W. Goethe) a maďarskej poézie (E. Ady, S. Petőfi). Od 40.  rokov výrazne obohatil repertoár slov. divadiel, ale aj rozhlasovú dramaturgiu prekladmi diel svetových dramatikov (J. B. Molière, F. Schiller, A. S. Puškina i.) a operných libriet (K. M. von Weber, P. I. Čajkovskij a i.). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Jánošíkovci (1935 – 73)
  • Hôrny kvet (1945)
  • Sám (1945)
  • Treba žiť (1946)
  • Z čias-nečias (1949)
  • Po horách-dolinách (1959)
  • A svet sa hýbe (1960)
  • Stroje sa pohli (1966, výber)
  • Búrlivá mladosť (1975)
  • Dobyvateľ (1979)
  • Skaza hradu (1979)

  Poézia

  • Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím (1923)
  • Demontáž (1929)
  • Večerné svetlá (1932)
  • Angara (1934)
  • Póly (1937)
  • Divný Janko (1941)
  • Sen na medzi (1942, výber)
  • Pavučina (1945)
  • Ivan Klas (1946)
  • Povstanie (1946)
  • Mesto (1947)
  • Na tepne čias (1949)
  • Riava neutícha (1958)
  • Držím sa zeme, drží ma zem (1967)
  • Hĺbky a diaľky (1973)

  Dráma

  • Dva svety (1924)
  • Boj (1935)
  • Vzbura na rozkaz (1936)
  • Jánošík (1941)
  • Čistá hra (1949)
  • Štyria (1958)

  Rozhlasová tvorba

  • Jánošík (1941, hra)
  • Básnik a kráľ (1943, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme , roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.
  PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

  ČÚZY, Ladislav: Karol Csibal: Privátne – verejné – autobiografické (v memoároch a publicistike Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s.130 – 133.
  Zobraziť všetko