Ján Poničan

Narodenie 15. 6. 1902 Očová
Úmrtie 25. 2. 1978 Bratislava • Pseudonym

  Ján Rob Poničan, J. R. Poničan, Rob Poničan
 • Životopis autora

  Ján PONIČAN v r. 1912 – 20 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Lučenci, r. 1920 – 22 na Českom vysokom učení technickom, r. 1922

  Ján PONIČAN v r. 1912 – 20 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Lučenci, r. 1920 – 22 na Českom vysokom učení technickom, r. 1922 – 26 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pôsobil r. 1926 – 27 ako advokátsky koncipient v Bratislave, r. 1927 – 28 vo Zvolene, r. 1928 – 33 v Bratislave, r. 1933 – 47 bol majiteľom advokátskej kancelárie, r. 1948 – 49 verejným notárom, r. 1949 – 51 notárom, r. 1952 – 64 riaditeľom Slov. vydavateľstva krásnej literatúry v Bratislave. Príslušník skupiny ľavicovo orientovaných intelektuálov, spoluzakladateľ časopisu DAV. Autor básnických zbierok Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím (1923), Demontáž (1929), Večerné svetlá (1932), Angara (1934), Póly (1937), poémy Divný Janko (1941), výberu z lyrickej tvorby Sen na medzi (1942), poémy s autobiografickými črtami Ivan Klas (1946), poém Povstanie (1946), Mesto (1947); zbierok Na tepne čias (1949), Riava neutícha (1958), Držím sa zeme, drží ma zem (1967), Hĺbky a diaľky (1973). Napísal romány Stroje sa pohli (1935), Pavučina (1945), Jánošíkovci (1973), Treba žiť (1946), Hôrny kvet (1945); zbierky noviel Sám (1945), Z čias-nečias (1949), reportážne črty, zápisky Po horách-dolinách, 1959, poviedky A svet sa hýbe (1960), a i. Autor memoárovej tvorby Búrlivá mladosť (1975), Dobyvateľ  (1979) a posmrtne vyšiel jeho historický román Skaza hradu (1979). Od študentských čias sa venoval aj dramatickej tvorbe (Dva svety, 1924; Boj, 1935; Vzbura na rozkaz, 1936; Jánošík, 1941; Čistá hra, 1949; Štyria, 1958 a i.), písal tiež rozhlasové hry (Jánošík, 1941; Básnik a kráľ, 1943 a i.).  Prekladal z ruskej (S. A. Jesenin, V. V. Majakovskij a i.), bulharskej (Ch. Botev a i.), nemeckej (J. W. Goethe) a maďarskej poézie (E. Ady, S. Petőfi). Od 40.  rokov výrazne obohatil repertoár slov. divadiel, ale aj rozhlasovú dramaturgiu prekladmi diel svetových dramatikov (J. B. Molière, F. Schiller, A. S. Puškin a i.) a operných libriet (K. M. von Weber, P. I. Čajkovskij a i.). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hôrny kvet (1945)
  • Sám (1945)
  • Treba žiť (1946)
  • Z čias-nečias (1949)
  • Po horách-dolinách (1959)
  • A svet sa hýbe (1960)
  • Stroje sa pohli (1966, výber)
  • Jánošíkovci (1973, napísaný 1935 – 37)
  • Búrlivá mladosť (1975)
  • Dobyvateľ (1979)
  • Skaza hradu (1979)

  Poézia

  • Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím (1923)
  • Demontáž (1929)
  • Večerné svetlá (1932)
  • Angara (1934)
  • Póly (1937)
  • Divný Janko (1941)
  • Sen na medzi (1942, výber)
  • Pavučina (1945)
  • Ivan Klas (1946)
  • Povstanie (1946)
  • Mesto (1947)
  • Na tepne čias (1949)
  • Riava neutícha (1958)
  • Držím sa zeme, drží ma zem (1967)
  • Hĺbky a diaľky (1973)

  Dráma

  • Dva svety (1924)
  • Boj (1935)
  • Vzbura na rozkaz (1936)
  • Jánošík (1941)
  • Čistá hra (1949)
  • Štyria (1958)

  Rozhlasová tvorba

  • Jánošík (1941, hra)
  • Básnik a kráľ (1943, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 247
  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10.

  PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

  ČÚZY, Ladislav: Karol Csibal: Privátne – verejné – autobiografické (v memoároch a publicistike Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s.130 – 133.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013