Jan Porod

Narodenie 27. 4. 1896 České Budějovice (Česko)
Úmrtie 4. 11. 1968 České Budějovice (Česko) • Životopis autora

  Po maturite na gymnáziu v Českých Budějoviciach (1914) absolvoval r. 1914 – 16 šesť semestrov češtiny a francúzštiny na filozofickej fakulte

  Po maturite na gymnáziu v Českých Budějoviciach (1914) absolvoval r. 1914 – 16 šesť semestrov češtiny a francúzštiny na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe. R. 1919 – 39 pôsobil ako učiteľ a školský inšpektor na viacerých miestach Slovenska (Bytča, Čadca, Vrútky, Žilina), po r. 1939 školský inšpektor v Přesticiach a v Plzni. Jeho literárnu tvorbu podmienil záujem o osvetovú, ľudovýchovnú a spolkovú prácu na Slovensku. Autor prózy Zbĺkla vatra! (1926), poviedkovej antológie Až srdcia zahoria (1926); ďalšie prózy Poklad a iné povesti z okolia Veľkej Bytče (1928), Kysucké povesti (1930) a i. Výraznejšie úspechy zaznamenal v divadelných hrách pre deti Jánošík, Do Sitna! (obe 1928), Za matkou (1931) a Smrť Matúša (1932); bábkobé hry Vyliečený Žgrľo (1933), Napravenie Horenosa (1935). Autor a spoluautor viacerých metodických príručiek (Jak usporiadam školské besiedky, 1932; Sborové recitácie, 1936 atď.). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hrdinovia z Trenčianskej
  • Kysucké povesti
  • Poklad a iné povesti z okolia Veľkej Bytče
  • Až srdcia zahoria (1926, poviedková antológia)
  • Zbĺkla vatra! (1926)

  Dráma

  • Do Sitna! (1928)
  • Jánošík (1928)
  • Za matkou (1931)
  • Smrť Matúša (1932)

  Pre deti a mládež

  • Vyliečený Žgrľo (1933, bábková hra)
  • Napravenie Horenosa (1935, bábková hra)

  Iné

  • Jak usporiadam školské besiedky (1932)
  • Sborové recitácie (1936)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013