Ján Rekem

Narodenie 13. 12. 1917 Trenčianska Teplá
Úmrtie 25. 11. 1989 Winnipeg (MB, Kanada) • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Nitre, filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Olomouci a v Bratislave, r. 1941 bol vysvätený za r. k. kňaza. Pôsobil ako kaplán v

  Študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Nitre, filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Olomouci a v Bratislave, r. 1941 bol vysvätený za r. k. kňaza. Pôsobil ako kaplán v Hričove, Veľkých Chlievanoch, Trenčíne a v Pruskom, do r. 1947 bol administrátorom fary vo Varíne. V septembri 1947 emigroval, žil v Rakúsku (Salzburg) a od r. 1949 v Kanade, kde účinkoval v pastoračnej službe medzi krajanmi (Winnipeg). Už ako študent sa venoval problematike predbernolákovského obdobia, zaujala ho najmä osobnosť Štefana Dubnicaya, ktorého život a tvorbu priblížil v monografii Štefan Dubnicay a jeho doba (1944). Ako regionalista sa prezentoval štúdiou Z kultúrnych dejín trenčianskeho Považia, zostavením spevníka Teplanské duchovné piesne... (obe 1943) a Bibliografie trenčianskych tlačí a vydaní 1916 – 1945 (1945). Svoje trpké skúsenosti z väzenia, kde strávil hneď po vojne osem mesiacov, zobrazil v knihe Trenčianska väznica (1949). Knižne vydal portréty slov. výtvarníkov Štefana Straku (1962), Jozefa Satina (1964) a Jána Šandoru (1965). Je autorom početných literárnohistorických štúdií a článkov, ktoré publikoval v domácej tlači (Duchovný pastier, Kultúra, Smer, Nová práca a i.) i v krajanských periodikách (Slovakia, Jednota, Most, Hlasy z Ríma, Literárny almanach Slováka v Amerike, Kanadský Slovák a i.). Preložil a do tlače pripravil prácu J. Bottaua Katolícky svetonázor obhájený nekatolíkmi (1943), ktorá vyšla v troch vydaniach. Z oblasti slov. cirkevných dejín v exile napísal a vydal publikáciu Chronological table of bihoops of the diocese of Nitra, Slovakia (1966) a Zobor. The Mount and the Monastery (1969). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Zobor
  • Z kultúrnych dejín trenčianskeho Považia (1943)
  • Štefan Dubnicay a jeho doba (1944)
  • Trenčianska väznica (1949)
  • The Mount and the Monastery (1969)

  Odborná literatúra

  • Štefan Straka – maliar trenčiansko-teplanského folklóru (1962)
  • Jozef Satin, maliar slovenských krojov a krajiniek (1964)
  • The origin and development of the Slovak language (19642)
  • Chronological table of bihoops of the diocese of Nitra, Slovakia (1966)

  Editorská činnosť

  • Teplanské duchovné piesne... (1943, zostavovateľ spevníka)
  • Bibliografie trenčianskych tlačí a vydaní 1916 – 1945 (1945)

  Prekladateľská činnosť

  • Katolícky svetonázor obhájený nekatolíkmi (1943)