• Životopis autora

  Študoval na gymnáziu vo Zvolene, kde maturoval r. 1953, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave dokončil štúdium dramaturgie r. 1958.

  Študoval na gymnáziu vo Zvolene, kde maturoval r. 1953, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave dokončil štúdium dramaturgie r. 1958. R. 1957 – 63 dramaturg, 1963 – 71 umelecký šéf Čs. rozhlasu na Slovensku, 1971 – 83 vedúci tajomník a 1984 – 89 aj predseda Zväzu slov. spisovateľov, od 1978 zároveň doc. televíznej a filmovej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení, žije na dôchodku v Bratislave. R. 1953 debutoval rozhlasovou hrou o Mikulášovi Koperníkovi Torunský génius, divadelnú hru s názvom Posledná hrmavica napísal r. 1955 ako vysokoškolák. Popri divadelných hrách písal rozhlasové hry a od r. 1962 aj televízne hry. Autor divadelných hier Nepokojná mladosť (1957), Súhvezdie Draka (1958), veselohry U nás taká obyčaj (1960), tragikomédie Žobrácke dobrodružtvo (1970), veselohier Strašne ošemetná situácia (1968), Veža nádeje... (1972) a Kráľovná noci v kamennom mori (1983), hier Pozor na anjelov (1978), Právo na omyl (1981), Meridian Express (1985) a Príliš odvážny projekt (1987). Z rozhlasových hier boli uvádzané Prešporská predohra (1957), Polnoc bude o päť minút (1958), Ruky pre Luciu (1962), Prvý dialóg s vami, Druhý dialóg s vami (obe 1966), Rekomando (1968) a i.; z televíznych hier Kar na konci roku (1963), Kde leží naša bieda (1965), Zhasnuté slnko (1967), Traja z deviateho poschodia (1969), Meridián (1974), Strieborný jaguár (1975), Zlatý dážď (1976; posledné tri vyši súborne pod názvom Občianska trilógia, 1978), Zvon bez veže (1984), Peter a Pavel (1985) a i. Pre televíziu upravoval aj rozhlasové hry, autor scenára televízneho seriálu Straty a nálezy 1 –5 (1975); výbery z jeho úspešných divadelných hier a televíznych dramatizácií vyši pod názvami Z javiska (1981), Z obrazovky (1984) a Z minulosti (1986). R. 1963 vydal pre deti rozprávkovú knižu Výlet nad oblaky, 1964 zostavil pre deti zborník krátkych scénických útvarov z pôvodnej a prekladovej tvorby Zradná čapica. Autor publicistickej práce o minulosti i perspektíve rozhlasovej tvorby na Slovensku Tu Bratislava (1976). Napísal drámu Krvavý trón (2002), komédiu Maharadža z Royalu (2006), autobiograficky šylizovanú knihou Moje radosti (2007).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Posledná hrmavica (1955)
  • Nepokojná mladosť (1957)
  • Súhvezdie Draka (1958)
  • U nás taká obyčaj (1960)
  • Strašne ošemetná situácia (1968)
  • Žobrácke dobrodružtvo (1970)
  • Veža nádeje... (1972)
  • Pozor na anjelov (1978)
  • Právo na omyl (1981)
  • Z javiska (1981, výber divadelných hier)
  • Kráľovná noci v kamennom mori (1983)
  • Meridian Express (1985)
  • Z minulosti (1986)
  • Príliš odvážny projekt (1987)
  • Krvavý trón (2002, 1.vydanie)
  • Maharadža z Royalu (2006, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Výlet nad oblaky (1963)

  Odborná literatúra

  Scenáristika

  • Kar na konci roku (1963, televízna hra)
  • Kde leží naša bieda (1965, televízna hra)
  • Zhasnuté slnko (1967, televízna hra)
  • Traja z deviateho poschodia (1969, televízna hra)
  • Meridián (1974, televízna hra)
  • Straty a nálezy 1 –5 (1975, televízny seriál)
  • Strieborný jaguár (1975, televízna hra)
  • Zlatý dážď (1976, televízna hra)
  • Občianska trilógia (1978, súbor tel. hier: Meridián, Strieborný jaguár, Zlatý dážď)
  • Z obrazovky (1984, výber z televíznych hier)
  • Zvon bez veže (1984, televízna hra)
  • Peter a Pavel (1985, televízna hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Torunský génius (1953, hra)
  • Prešporská predohra (1957, hra)
  • Polnoc bude o päť minút (1958, hra)
  • Ruky pre Luciu (1962, hra)
  • Druhý dialóg s vami (1966, hra)
  • Prvý dialóg s vami (1966, hra)
  • Rekomando (1968, hra)

  Publicistika

  • Tu Bratislava (1976)

  Editorská činnosť

  • Zradná čapica (1964, zborník pre deti)

  Prekladateľská činnosť

  • Solovič, Ján: Strieborný jaguár (1975, do francúzštiny)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POLÁK, Milan: Oneskorené, no vzácne svedectvo (Nad knihou Antona Kreta Ján Solovič ). In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9
  POLÁK, Milan: Oneskorené, no vzácne svedectvo (Nad knihou Antona Kreta Ján Solovič). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 6.

  FERKO, Andrej: Sedemtisíc slov. Špirála mlčania. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 146 – 151.

  ČELKOVÁ, Lýdia: Polstoročie s ochotníkmi. Ján Solovič: Moje radosti (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 2. 1. 2008, č. 1, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013