Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Ján TAZBERÍK v r. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Rimavskej Sobote, 1971 – 76 filozofiu na Filozofickej fakulte

  Ján TAZBERÍK v r. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Rimavskej Sobote, 1971 – 76 filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1976 – 77 pôsobil na Katedre marxizmu-leninizmu Vysokej školy technickej, 1977 – 80 na Katedre estetiky Filozofickej fakulty UK, 1980 – 84 vo Výskumnom ústave kultúry, 1984 – 85 znova na Katedre estetiky Filozofickej fakulty UK, 1986 – 91 v Literárnovednom ústave SAV, 1992 – 93 konateľ v TCS, s. r. o., od 1993 pracovník a neskôr riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave (do r. 2012). Debutoval básnickou zbierkou Pramene svetla (1977), po nej vydal zbierky Rozpätie jasu (1983), Interpunkcia svetla (1990), Spod hladiny kameňa (2012). Spolu s V. Brožíkom napísal monografiu Dialektika umeleckej kultúry (1988). Recenzentsky komentuje súčasnú slov. literatúru.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

  • Dialektika umeleckej kultúry (1988, spolu s V. Brožíkom)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (PRÉMIA SSS MILANA RÚFUSA za poéziu – Ján Tazberík: Svetlo a iné stroje ). In: Literárny
  Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (PRÉMIA SSS MILANA RÚFUSA za poéziu – Ján Tazberík: Svetlo a iné stroje). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

  ROMANSKÁ, Lydie: Tazberíkova básnická strojírna. Ján Tazberík: Svetlo a iné stroje. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, apríl 2017, č. 3 – 4, s. 169 – 170.

  PIUS, Miroslav: Ján Tazberík: Spodný bod svetla. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 109 – 111.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Úvaha nad zbierkou poézie Jána Tazberíka Spodný bod svetla. (Recenzia). In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č.19 – 20, s. 13.

  ŠAH: Pripomíname si. Ján Tazberík – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 159.
  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Keď som písal debut Pramene svetla, zreteľne a programovo som vnímal významové zaťaenie toho slova. Jasné, ide o archetyp, ale mňa vtedy zaujímali aj jeho
  Keď som písal debut Pramene svetla, zreteľne a programovo som vnímal významové zaťaenie toho slova. Jasné, ide o archetyp, ale mňa vtedy zaujímali aj jeho filozofické významy; študoval som dejiny filozofie a stretával som sa s rôznymi transformáciami významov svetla. Obzvlášť ma v danom smere zaujal Martin Heideger, najmä tá jeho etpa, v ktorej sa jeho mysslenie dostalo do susedstva "spievajúcich básnikov". Neskôr som však užt tak vyhranene so svetlom (v tematizácii s bytím a "heidegerovskými svetlinami") v texte nenarábal, ale tak či onak, fascinácia, úžas nad významom tohto slova ostáva.

  (GRUPAČ, Marián – BRENDZA, Boris: Rozhovor s básnikom Jánom Tazberíkom, tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov. In: Dotyky, roč. XXVI., 2014, č. 5, s. 2 – 5.)
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Spolku slovenských spisovateľov  Milana Rúfusa za rok 2016 za poéziu: Svetlo a iné stroje Prémia v rámci Ceny Literárneho
  Prémia Spolku slovenských spisovateľov  Milana Rúfusa za rok 2016 za poéziu: Svetlo a iné stroje

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 za básnickú zbierku Svetlo a iné stroje

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za zbierku poézie Spodný bod svetla (2014)

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôdovnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2014 v kategórii poézia za dielo Spodný bod svetla
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  ONESKORENÁ LÁSKA   1 Hovoríš, že veci na stole sú ako sťahovavé vtáky. V húštine očí rovnako sivé,
  ONESKORENÁ LÁSKA
   
  1
  Hovoríš, že veci na stole sú ako sťahovavé vtáky.
  V húštine očí rovnako sivé, ostré ihlice.
   
  2
  A rovnako rýchlo
  usiluješ sa k nim pridať čosi navyše,
  nejaké meno, slabiku.
   
  A tvoja ruka zložená na obruse
  ako krídlo stále čaká
   
  na odlet.
   
   
  ZIMNÝ PRÍBEH
   
  To je ten zimný príbeh. Ak vyškrabnem bodku z bieloby, a ne-
  Mal by som odísť ako bonus priamej reči, Francúz podľa šablóny.
   
  Ale pozri sa na to inak, lyrický subjekt je čoraz trúfalejší. Ak ide
  o slová, povedal by Henri Michaux, nie je potrebné posielať do
  textu usporiadateľa zimných slávností: medzi riadkami sú nafú-
  kané záveje snehu.
   
  Ak potom neprejdem, nemusíš sa báť, ešte vždy ide o lásku. Ak
  ale neodpoviem, niet o čo prosiť. Pod čiarou textu sú pohyblivé
  vlčie veci, a je na to v básni čas. Nemaj mi za zlé, ak tam zane-
  chávam stopy, a prechádzam k tebe pomedzi riadky. To je ten
  zimný príbeh vo výmysloch verša – slová cez záveje snehu ako
  vrčiace svorky.
   
   
  STROM, POTOM ONA
   
  Na konci nedopísaného riadku
  rastie kmeň stromu.
  A možno to bude inak
  ak zahustím to všetko slovami
  a zatlačím to pod drevenú kožu.
  Ruky nebezpečne biele.
  Ale nakoniec nie –
  ruky prejdú po hladkom stehne
  a cez korene stromu príde zemetrasenie,
  listujúc v ňom...
   
   
  ČO OSTÁVA V PAMÄTI
   
  Úprimne, naplno hovorím, že o tom nevieš –
  les je v inom kontexte.
  Aj grafémy našich stretnutí v pavučine lesa
  so znakmi našich očí rozvešanými od kmeňa ku kmeňu. Ale pozor,
  rukopis ešte nie je dokončený, a sám som dnes cudzou rukou,
  ktorá robí korektúry. Ten večerný les, ktorý sa rozrastá
  od teba ku mne, je ešte nižšie.
  Ale nič z toho sa ešte nestalo.
  Nič, čo by sa malo chvieť, sa nechveje.
  Nič, čo som pozýval, neprichádza.
  Nič tam nie je. Je potrebné ísť do ešte väčšej hĺbky.
  Naše oči sú rozvešané pod čiarou textu.
  Ak treba cediť krv, slová si ma nájdu.
   
  * * *
   
  Pozerám sa, čo všetko už odišlo z toho domu.
  Zo svojho miesta
  a predstavujem si to miesto aj inak, zo snehu a z hviezdy.
  Z ničoho medzi riadkami.
  Skúmam to miesto medzi nami.
  Posledné odkazy
  Vymieňame si
  cez praskliny stien
   
  (zo zbierky Spodný bod svetla)
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013