Ján Turis

Narodenie 3. 5. 1920 Nový Klenovec (Ukrajina)
Úmrtie 24. 3. 2005 Bratislava • Životopis autora

  Ján TURIS v r. 1937 – 38 študoval na českom učiteľskom ústave v Mukačeve, 1938 – 41 na učiteľskej akadémii v Prešove. R. 1941 – 43

  Ján TURIS v r. 1937 – 38 študoval na českom učiteľskom ústave v Mukačeve, 1938 – 41 na učiteľskej akadémii v Prešove. R. 1941 – 43 učiteľ na ľudovej škole vo Východnej, 1945 – 51 redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach, 1951 – 52 pracovník Čs. filmu, 1953 – 57 redaktor Pravdy, 1957 – 58 redaktor Čs. televízie, 1959 – 74 časopisu Život, 1974 – 80 Televízia, 1980 odišiel na dôchodok, 1980 – 90 šéfredaktor Ročenky Zväzu protifašistických bojovníkov, 1991 – 93 redaktor časopisu Tretí vek v Bratislave. Autor poviedok Kronika bez konca (1992), básnickej zbierky Paberky (1999). Spolupracoval na zborníkoch reportáží Človek medzi ľuďmi (1965), 52 príbehov života (1967). R. 1997 vydal Pamätnicu prvej päťdesiatky návratu Novoklenovčanov, v ktorej sa vrátil k téme slov. vysťahovalectva. Prekladal z ruskej literatúry (V. Ivanov, A. Ananiev, L. J. Berenštejn, V. Družinin a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Kronika bez konca (1992)

  Poézia

  • Paberky (1999)

  Literatúra faktu

  • Pamätnica prvej päťdesiatky návratu Novoklenovčanov (1997)

  Publicistika

  • Človek medzi ľuďmi (1965, zborník reportáží)
  • 52 príbehov života (1967, zborník reportáží)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ján Turis – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 157.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013