Jan Vilikovský

Narodenie 15. 4. 1904 Smechnice (Česko)
Úmrtie 15. 11. 1946 Brno (Česko) • Životopis autora

  Jan VILIKOVSKÝ , synovia → Ján Vilikovský (1937 –) a → Pavel Vilikovský. R. 1914 – 22 študoval na reálnom gymnáziu v

  Jan VILIKOVSKÝ, synovia → Ján Vilikovský (1937 –) a → Pavel Vilikovský. R. 1914 – 22 študoval na reálnom gymnáziu v Náchode, 1922 – 24 francúzštinu a latinčinu, neskôr aj češtinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1924 – 27 češtinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1930 – 31 ako štipendista Čs. št. ústavu historického absolvoval paleografický kurz na vatikánskej škole v Ríme, 1932 študijný pobyt v Rakúsku. R. 1927 – 36 asistent seminára pre porovnávací jazykospyt, 1929 – 32 lektor stredovekej latinčiny, 1933 – 36 doc., 1936 – 39 prof. dejín čs. literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, súčasne 1937 – 38 riaditeľ oddelenia pre dejiny čs. literatúry, 1938 seminára slovanskej filológie a oddelenia čs. dejín, jazyka a literatúry, 1939 – 40 a 1945 – 46 prof. staršej českej a slov. literatúry na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, 1940 – 45 žil na Slovensku (Bratislava). Venoval sa latinskému, nemeckému a francúzskemu stredovekému písomníctvu, vzťahom latinského a českého písomníctva, staršej slov. literatúre. K projektu dejín slov. literatúry do čias Ľ. Štúra napísal monografie o kancionáloch Cithara sanctorum a Cantus catholici (1935 – 36), monografiu Dějiny literárních společností malohontských (1935), prácu Duchovní poesie Třanovského (1936), prispel k poznaniu najstaršieho znenia slov. hymny Nad Tatrou sa blýska, osvetlil biografie viacerých literárnych dejateľov a i. Napísal monografiu Latinská poesie žákovská v Čechách (1932) a i., ktoré vyšli súborne pod názvom Písemnictví českého středověku (1948). Na vydanie pripravil diela Próza z doby Karla IV. (1938), básnické spisy P. J. Šafárika (1938), zbierku staročeskej lyriky (1940) a i. Zostavil praktický Anglicko-slovenský slovník (1946). Ako vysokoškolský pedagóg vychovál generáciu významných slov. literárnych vedcov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Cantus catholici (1935 – 36)
  • Cithara sanctorum (1935 – 36)
  • Dějiny literárních společností malohontských (1935)
  • Písemnictví českého středověku (1948)

  Literárna veda

  • Latinská poesie žákovská v Čechách (1932)
  • Duchovní poesie Třanovského (1936)
  • Próza z doby Karla IV. (1938)

  Editorská činnosť

  • Anglicko-slovenský slovník (1946)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013