Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Rodné meno

  Kantorová
 • Prekladá z jazykov

  Anglický jazyk
  Bulharský jazyk
 • Životopis autora

  Jana BÁLIKOVÁ v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave, kde 1969 – 74 absolvovala angličtinu a

  Jana BÁLIKOVÁ v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave, kde 1969 – 74 absolvovala angličtinu a pedagogickú psychológiu na Filozofickej fakulte UK. R. 1973 – 77 jazyková redaktorka v časopise Nové slovo, 1977 – 90 redaktorka vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, 1991 – 92 v časopise Revue svetovej literatúry, od r. 1992 prekladateľka v slobodnom povolaní, žije v Bratislave. Prvé básne publikovala od r. 1973 v Novom slove, neskôr i v ďalších časopisoch (Revue svetovej literatúry, Romboid, Slov. pohľady, Literárny týždenník, Kultúrny život) a v almanachoch mladých autorov (V tomto čase, 1973; Dychtivo spolu, 1974; Právo na pieseň, 1976 a i.). Autorka básnických zbierok Smäd (1976), Opojenie (1977), Na dennom svetle (1982), Pešia zóna (1986), Pevný bod (1988). Počas básnickej odmlky v 90. rokoch sa venovala systematicky prekladovej tvorbe z anglosaskej literatúry. Prekladala klasickú i súčasnú anglickú a americkú poéziu (W. Blake, R. Browning, E. B. Browningová, S. T. Coleridge, L. Hughes, B. Kennelly, E. A. Poe, P. B. Shelley, R. Southey, O. Wilde, W. Wordsworth), prózu (B. Delinsky, M. H. Clarková, J. Cohenová, J. Hudson, E. McBain, M. Mitchellová, D. Steelová a i.). Spoločne s V.  Turčánym prebásnila texty svahilskej poézie v antológii Matka naša, Afrika (1978), r. 1982 za výber z poézie O. Wildea Balada o žalári v Readingu ziíkala Cenu J. Hollého. Roku 2009 jej vyšiel preklad škótskeho básnika Douglasa Dunna Hudba v ovocnom sade.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • V tomto čase (1973, zborník mladých autorov)

  Poézia

  • Dychtivo spolu (1974, zborník mladých autorov)
  • Právo na pieseň (1976, zborník mladých autorov)
  • Smäd (1976)
  • Opojenie (1977)
  • Na dennom svetle (1982)
  • Pešia zóna (1986)
  • Pevný bod (1988)
  • Pondelok v galérii (2005, výber z tvorby)

  Pre deti a mládež

  • Modlitbičky pre detičky (2010)

  Prekladateľská činnosť

  • Matka naša, Afrika (1978, prebásnila spolu s V. Turčánym)
  • Balada o žalári v Readingu (1981)
  • Hudba v ovocnom sade (2009)
 • Literárna tvorba - preklad

  John Donne: Vzduch a anjeli, 2017 Louise Glücková: Vidiecky život, 2017 Alfred Tennyson: Prechod cez piesčiny, 2014 Douglas Dunn: Hudba v ovocnom sade, 2009 S.
  John Donne:Vzduch a anjeli, 2017
  Louise Glücková: Vidiecky život, 2017
  Alfred Tennyson: Prechod cez piesčiny, 2014
  Douglas Dunn: Hudba v ovocnom sade, 2009
  S. Creechová: Chuť malinového bozku, 2002
  B. Kennelly: Tritisíc strieborných, 2003
  Robert Burns: Mať niekde jaskyňu, 1999
  P. B. Shelley: Filozofia lásky, 1995
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jana Kantorová-Báliková – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 159 – 170.
  ŠAH: Jana Kantorová-Báliková – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 159 – 170.

  PROKEŠOVÁ, Viera – KANTOROVÁ-BÁLIKOVÁ, Jana: Lyrická galéria (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Jána Hollého 2017 za preklad poézie John Donne: Vzduch a anjeli Cena Jána Hollého za preklad poézie 2014 za preklad diela Alfreda Tennysona
  Cena Jána Hollého 2017 za preklad poézie John Donne: Vzduch a anjeli

  Cena Jána Hollého za preklad poézie 2014 za preklad diela Alfreda Tennysona Prechod cez piesčiny , 2014

  prémia Ceny Jána Hollého za preklad diela B. Kennelly: Tritisíc strieborných, 2003

  prémia Ceny Zory Jesenskej za preklad diela S. Creechová: Chuť malinového bozku, 2002

  Cena Jána Hollého za preklad diela R. Burns: Mať niekde jaskyňu, 1999

  prémia Ceny Jána Hollého za preklad diela P. B. Shelley: Filozofia lásky, 1995

  Cena Jána Hollého za preklad diela O. Wilde: Balada o žalári v Readingu, 1981


  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013