• Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Nemecký jazyk
 • Životopis autora

  Jana Bžochová-Wild (Otec → Jozef Bžoch, matka → Perla Bžochová, brat → Adam Bžoch) sa narodila 22. 4. 1962 v Bratislave. R. 1976 – 80 študovala

  Jana Bžochová-Wild (Otec → Jozef Bžoch, matka → Perla Bžochová, brat → Adam Bžoch) sa narodila 22. 4. 1962 v Bratislave. R. 1976 – 80 študovala na gymnáziu, 1980 – 84 divadelnú a filmovú vedu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Po štúdiách pôsobila v Bratislave: r. 1984 – 87 bola redaktorkou v Encyklopedickom ústave SAV, 1987 – 91 odbornou pracovníčkou v Národnom divadelnom centre, od 1991 je vedeckou pracovníčkou, od 1997 prodekankou Činohernej a bábkarskej fakulty Vysokej školy múzických umení (medzitým pracovala aj ako redaktorka Kultúrneho života i pražského časopisu Svět a divadlo). Ako vedecká pracovníčka sa sustreďuje na skúmanie shakespearovskej problematiky, o ktorej vydala samostatné prace Hamlet – dobrodružstvo textu (1998), Úvod do shakespearovskeho divadla (1999) a Začarovaný ostrov? (2003). Preklada prozaické, dramatické i odborné diela z nemčiny a angličtiny (M. Carlson, Ch. Hein, E. Jelinek a i.), ako aj divadelné hry do nemčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  Literárna veda

  • Hamlet – dobrodružstvo textu (1998)
  • Úvod do shakespearovskeho divadla (1999)
  • Začarovaný ostrov? (2003)
  • Shakespeare. Zooming (2017, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 129.
  NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 129.

  ŠAH: Jana Bžochová-Wild – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 160.

  ŠAH: Jana Bžochová-Wild – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 160.

  FERUSOVÁ, Zuzana – BŽOCHOVÁ-WILD, Jana: Dôvody na zasiahnutosť (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 28. 9. 2005, č. 20, s.12.

  ŠTEFKO, Vladimír: Shakespearova Búrka inak (Jana Božchová-Wild: Začarovaný ostrov? Shakespearova Búrka inak). In: Knižná revue, 16. 9. 2004, č. 19, s. 8.

  Autor neuved.: Ako sa vám páči – v alžbetínskom divadle? Jana Bžochová-Wild: Úvod do shakespsearovského divadla (Svet za oponou). In: Knižná revue, roč. X, 13. 9. 2000, č. 19, s. 11.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci  Ceny Literárneho fondu SR za rok 1998 za dielo Hamlet: dobrodružstvo textu

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013