• Vlastné meno

  Jana Turanová
 • Stručná charakteristika tvorby

  Už ako stredoškolská študentka publikovala verše v Mladej tvorbe. Jej prozaickým debutom bola v časopise Slovenské pohľady na pokračovanie
  Už ako stredoškolská študentka publikovala verše v Mladej tvorbe. Jej prozaickým debutom bola v časopise Slovenské pohľady na pokračovanie publikovaná novela pre mládež Strach mal moje oči (1961). Keďže v nej načrela do vtedy tabuizovanej problematiky prerušenia tehotenstva, knižné vydanie novely sa nerealizovalo a novela nebola vydaná ani neskôr. Jej knižným debutom bola kniha krátkych rozprávok pre deti Kľúč od zlatej brány (1965). Hravo-lyrické texty zdôrazňujú ľudskú blízkosť a milé slovo, podobne ako aj prózy jej druhej knihy autorských rozprávok Lupienok a princezná Makovienka (1971). Lyrická fantázia sa v jej rozprávkach spája so slovnou hravosťou a so schopnosťou budovať hĺbkový významový plán oslovujúci dospelého čitateľa. Vybrané motívy poviedkovej knihy Láska v troch osobách (1969) spracovala v románe Biela stužka v tvojich vlasoch (1973), ktorý patrí k najpozoruhodnejším prózam pre mládež v slovenskej literatúre. V príbehu citlivého, zdravo sebavedomého a ľudsky statočného dievčaťa Šimony, vyrastajúceho vo frustrujúcom a netypickom prostredí starobinca s matkou, ktorú pre pokročilý vek nazýva „mabička“, presvedčivo a bez sentimentu či sujetových konštrukcií zaznamenala psychológiu i jazyk dobových detí a upozornila na viaceré aktuálne sociálne a generačné problémy v slovenskej spoločnosti 70. rokov 20. storočia. Znepokojilo ju predovšetkým uponáhľané životné tempo, citový chlad a mravná tuposť človeka, ktoré vedú k ľahostajnosti a necitlivosti i voči najbližším. Túto problematiku stvárnila nepateticky, využijúc prvky autopsie vlastného detstva. Čisté, detsky naivné videnie nastavuje deformáciám sveta dospelých krivé zrkadlo. Živé jazykové stvárnenie videného a zažitého detskou rozdávačkou vyjavuje jej kritický a napriek zložitým životným podmienkam zdravo optimistický postoj k svetu. Problematické spolužitie detí s rodičmi tvorí základ aj jej poviedkovej knihy Ostrie (1997). Poviedky hovoria o hľadaní lásky – partnerskej i rodičovskej, vyjadrujú pocity osamelosti, smútku a hatenej komunikáte v neúplnej, resp. emocionálne nevyrovnanej rodine. S literatúrou pre mládež kniha súvisí len svojou tematickou orientáciou na mladých hrdinov. Poetiku, v ktorej sa prelína realita s fantáziou, uplatňuje v prózach pre mladších čitateľov, akcentujúc detské právo fantazírovať a vyrastať v zdravom a harmonickom prostredí. Kniha Robko a Ďobko (1984) je obrazom vzťahov v rodine, založených na vekovo asymetrickom súrodenectve dospelej sestry a brata škôlkara i na chlapcovom kontakte s prírodou reprezentovanou kanárikom. Psychologicky presvedčivo zachytila pocity detského očakávania, sklamania i schopnosť dieťaťa rýchlo sa vyrovnať so skutočnosťou, ktorá sa nevyvíja celkom podľa jeho predstáv. Súrodenecké vzťahy tematizovala i v próze Ako rastú futbalisti (1982). Vychádza z naivnej predstavy chlapca o novonarodenom bratovi, na základe ktorej sa rodí počiatočné očakávanie, sklamanie i detská súrodenecká žiarlivosť, až napokon hrdina dospieva k jej prekonaniu a bratskej nehe. Rozprávky štrbavej opičky (1989) sú dvojpríbehmi škôlkarky Gabiky, žánrovo riešenými ako poviedka a rozprávka, pričom v rozprávkovom pásme sa pomocou snovej fantastiky vracia a stým spôsobom vyrieši to, čo vzrušujúce dievčatko cez deň zažilo. Aj v tomto prípade vtipne a citlivo zobrazila detské poznávanie sveta i vyrovnávanie sa s problémami pomocou fantázie a pôvabného mudrovania.
  Zuzana Stanislavová In: Slovník slovenskej literatúry pre deti a mládež, LIC 2005
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Jana ŠRÁMKOVÁ , obč. m. Jana Turanová. Manžel → Ján Turan, syn → Andrijan Turan. R. 1954 – 58 študovala na Strednej

  Jana ŠRÁMKOVÁ, obč. m. Jana Turanová. Manžel → Ján Turan, syn → Andrijan Turan. R. 1954 – 58 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, 1958 – 61 reklamná výtvarníčka v Dome knihy, od 1961 v slobodnom povolaní. Časopisecky debutovala v Mladej tvorbe, verše pre deti publikovala v Ohníku, Zorničke a vo Včielke, knižne debutovala rozprávkami pre deti Kľúč od zlatej brány (1965). Novela Krutosť vyšla v zborníku mladej prózy s rovnakým názvom (1966) a v knihe poviedok Láska v troch osobách (1969); ďalej napísala knihu Lupienok a princezná Makovienka (1971); na motívy knihy Láska v troch osobách vznikol román Biela stužka v tvojich vlasoch (1973); knihy pre deti a mládež Ako rastú futbalisti (1982), Robko a Ďobko (1984), Dievča ako z výkladu (1986), Rozprávky štrbavej opičky (1989); dospelému čitateľovi je určená kniha próz Ostrie (1997).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Krutosť (1966, novela v rovnomennom zborníku)
  • Láska v troch osobách (1969)
  • Biela stužka v tvojich vlasoch (1973)
  • Ostrie (1997)

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jana Šrámková – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 156. ŠAH: Jana
  ŠAH: Jana Šrámková – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 156.

  ŠAH: Jana Šrámková – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 160.

  ŠAH: Jana Šrámková – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 158.

  -efar-: Rozprávačské dobrodružstvo. Jana Šrámková: Rozprávky štrbavej opičky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 26. 9. 2007, č. 20, s. 5.

  TURAN, Ján – ŠRÁMKOVÁ, Jana: Žena spisovateľka a anjel domov. Rozhovor. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 56 – 68.

  ŠAH: Jana Šrámková – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 159.

  SVETOŇ, Ľuboš: Sedem zhavranených sestier (Jana Šrámková: Ostrie). In: Knižná revue, roč. VIII, 10. 6. 1998, č. 12, s. 5.

  GAŠPARÍKOVÁ, Daniela: Tá istá rovnica. Jana Šrámková: Ostrie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 261 – 262.

  KRŠÁKOVÁ, Dana: Jana Šrámková: Ostrie. In: RAK, roč. 3, č. 1 – 2 (1998), s. 95 – 98.

  ŽEMBEROVÁ, Viera: Jana Šrámková: Ostrie. In: Bibiana, roč. 5, č. 2 (1997), s. 50 – 51.

  STANISLAVOVÁ, Zuzana: Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež. Prešov,1995.

  TUČNÁ, Eva: Reflexie o literatúre pre mládež. Nitra, 1993.

  KLÁTIK, Zlatko: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava,1975.

  KOPÁL, Ján: Šrámkovej sociálna próza pre mládež a literárny kontext. In: Zlatý máj, 18, 1974, č. 9, s. 610 – 612.

  NOGE, Július: Šimona a jej mabička. In: Romboid, 1973, č. 12, s. 56 – 58.

  NOGE, Július: Lupienok a princezná Makovienka. In: Zlatý máj, 16, 1972, č. 6, s. 410 – 411.

  NOGE, Július: Rozprávkové improvizácie. In: Zlatý máj, 9, 1965, č. 10, s. 442 – 444.
   
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013