Jarko Elen

Narodenie 5. 4. 1895 Komárov (Česko)
Úmrtie 20. 4. 1978 Bratislava • Pseudonym

  Elka, Jarko Elen
 • Životopis autora

  Obč. m. Jaroslav Kaiser. R. 1905 – 13 študoval na reálnom gymnáziu v Písku, od 1913 strojné inžinierstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe (nedokončil). Od r. 1919 pôsobil ako

  Obč. m. Jaroslav Kaiser. R. 1905 – 13 študoval na reálnom gymnáziu v Písku, od 1913 strojné inžinierstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe (nedokončil). Od r. 1919 pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach na Slovensku (Spišská Nová Ves, Topoľčany, Sereď, Ľubietová, Martin), r. 1928 – 38 riaditeľ meštianskej školy v Senci, od 1938 bol v Bratislave najprv učiteľom, 1945 – 52 prednostom oddelenia umenia na Povereníctve školstva a osvety, 1952 – 55 riaditeľ strednej školy, potom na dôchodku. Po príchode na Slovensko spolupracoval s literárnymi časopismi (Mladé Slovensko, Svojeť, DAV, Pravda chudoby), v ktorých publikoval básne, poviedky a dramatické práce. Najvýraznejšie su drámy uverejňované v Mladom Slovensku (Rozchod, Tragédia Zeme, Západ, Jaro, Vstup a i.), poviedková tvorba (Hriech pátra Marcela, Tajomstvo holičského učňa Janka, Hadie tanečnice, Vône Italie vo vlaku). Písal grotesky, kabarety a skeče, od konca 20. rokov sa venoval hlavne hudobno-zábavnym žánrom a tvorbe libriet, napísal vyše 500 a preložil vyše 700  textov tanečných a masových piesní (Stupavská krčma; Katarína, Katka; Ej, horička zelená; Milión hviezd a i.), ale hlavne desiatky libriet k operám, operetám a hudobným komédiám.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hadie tanečnice
  • Hriech pátra Marcela
  • Tajomstvo holičského učňa Janka
  • Vône Italie vo vlaku

  Dráma

  • Jaro (uverejnené v Mladom Slovensku)
  • Rozchod (uverejnené v Mladom Slovensku)
  • Tragédia Zeme (uverejnené v Mladom Slovensku)
  • Vstup (uverejnené v Mladom Slovensku)
  • Západ (uverejnené v Mladom Slovensku)

  Iné

  • Ej, horička zelená (text piesne)
  • Katarína, Katka (text piesne)
  • Milión hviezd (text piesne)
  • Stupavská krčma (text piesne)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013