Jarmila Štítnická

Narodenie 25. 12. 1924 Rimavská Seč
Úmrtie 7. 4. 1980 Bratislava • Životopis autora

  Jarmila ŠTÍTNICKÁ , manžel → Ctibor Štítnický. V r. 1936 – 44 študovala na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Od 1945

  Jarmila ŠTÍTNICKÁ, manžel → Ctibor Štítnický. V r. 1936 – 44 študovala na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Od 1945 sekretárka literárneho oddelenia Čs. rozhlasu v Košiciach, 1945 – 47 v Bratislave, 1948 – 51 vedúca redaktorka Vysielania Slov. odborovej rady, od 1954 redaktorka Čs. rozhlasu v Bratislave, od 1959 až do smrti šéfredaktorka časopisu Zornička. Do literatúry vstúpila časopisecky intímne ladenou lyrikou, literárno-dramatickými rozhlasovými pásmami a rozprávkami. Knižne debutovala zbierkou veršov pre deti Krásny deň (1953), neskôr na ňu nadviazala knihou veršov Riekanky z čítanky (1971), zostavila čítanku Detský rok (1962). Na motívy slov. ľudových rozprávok napísala hry Janko a tátoš (1957), Orlia skala (1961), Rozprávka z kolotoča (1964), Rozprávka z karavány… (1967). Pre televíziu napísala literárny scenár k filmu Balada o Vojtovej Maríne (1963). Z češtiny a taliančiny prekladala literatúru pre deti.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Krásny deň (1953)
  • Janko a tátoš (1957, hra)
  • Orlia skala (1961, hra)
  • Rozprávka z kolotoča (1964, hra)
  • Rozprávka z karavány… (1967, hra)
  • Riekanky z čítanky (1971)

  Scenáristika

  • Balada o Vojtovej Maríne (1963, televízny film)

  Editorská činnosť

  • Detský rok (1962)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  (GAB.): Jedna zo slnečnej generácie. K nedožiým deväťdesiatinám Jarmily Štítnickej. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 156.
  (GAB.): Jedna zo slnečnej generácie. K nedožiým deväťdesiatinám Jarmily Štítnickej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 156.

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Jarmila Štítnická: Riekanky z čítanky. In: Knižná revue,  roč. XIX, 2. 9. 2009, č. 18, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013