Jaromír Novák

Narodenie 17. 2. 1969 Nadlac (Rumunsko) • Životopis autora

  Jaromír Novák sa narodil 17. februára 1969 v Nadlaku. Po maturite na priemyselnom lýceu v Nadlaku (1987) študoval r. 1990 – 94 žurnalistiku na

  Jaromír Novák sa narodil 17. februára 1969 v Nadlaku. Po maturite na priemyselnom lýceu v Nadlaku (1987) študoval r. 1990 – 94 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1987 – 90 prešiel viacerými robotníckymi profesiami, 1994 – 95 bol redaktorom denníka Smena, 1995 – 99 Hospodárskych novín, od 1999 je redaktorom Hospodárskeho denníka v Bratislave. Prvé básne uverejnil v zborníku Variácie 10 (1988). Básnické zbierky: Ruže v popolníku (1995), Nemo sa smeje (1996), Mesačný kokteil básní čiže abeceda z dna pohára (1998), Koniec detstva a iné pestvá (1999), 7 – balady bez nálady (2001). Básne publikoval aj v antológii Skutočnosti (1992) i vo viacerých slov. novinách a časopisoch v Rumunsku (Naše snahy, Slov.-rumunský literárny občasník, Rovnobežné zrkadlá), bývalej Juhoslávii (Tma, Vzlet, Náš život), Maďarsku (SME) a na Slovensku (Dotyky, Maternica a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Variácie (1988, zborník, spoluautor)
  • Skutočnosti (1992, antológia)
  • Ruže v popolníku (1995)
  • Nemo sa smeje (1996)
  • Mesačný kokteil básní čiže abeceda z dna pohára (1998)
  • Koniec detstva a iné pestvá (1999)
  • 7 – balady bez nálady (2001)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Jaromír Novák – 50). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 160. ŠENKÁR, Patrik:
  ŠAH: Pripomíname si (Jaromír Novák – 50). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 160.

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.

  ANDRUŠKA, Peter: Cesta z postmoderného závozu? Jaromír Novák: 7 balady bez nálady. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 117 – 119.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013