Jaroslav Vodrážka

Narodenie 29. 11. 1894 Praha (Česko)
Úmrtie 9. 5. 1984 Praha (Česko) • Pseudonym

  Vdžka
 • Životopis autora

  Jaroslav VODRÁŽKA , manželka → Ela Vodrážková. Gymnázium absolvoval v Prahe (maturoval r. 1913), kde potom študoval na umeleckopriemyselnej škole

  Jaroslav VODRÁŽKA, manželka → Ela Vodrážková. Gymnázium absolvoval v Prahe (maturoval r. 1913), kde potom študoval na umeleckopriemyselnej škole a r. 1916 – 18 na Akadémii výtvarných umení. Ako stredoškolský učiteľ pôsobil v Benešove a v Tábore. R. 1923 prišiel na Slovensko, do 1939 učil na gymnáziu v Martine, r. 1939 sa vrátil do Čiech. R. 1939 – 41 pracoval ako gymnaziálny prof., 1941 – 58 prof. na Št. grafickej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Na začiatku učiteľského pôsobenia  v Martine začal na podnet matičného tajomníka Štefana Krčméryho spolupracovať s Maticou slov. pri úprave kníh a časopisov (detský časopis Včelka v r. 1925 – 27 a Slniečko). Táto činnosť ho podnietila k vlastnej literárnej tvorbe. Autor kreslených seriálov o Zajkovi Bojkovi (1929 – 31), ku ktorým text napísal Jozef Cíger Hronský, ďalej detského seriálu Piráti (1937), rozprávkovej grotesky O strašiakovi (1939). V r. 1943 – 47 vydal v češtine tri detské knihy, ktoré vyšli aj v slovenčine (Rozprávky o zvieratkách, Šleptáčik, Čože-kdeže?). Zážitky z letovania pod Tatrami zachytil v knihe Štóla (1934). Po 1945 začal znovu ilustrovať pre slov. vydavateľstvá. Po dvadsaťročnom odmlčaní napísal rozprávkovú knihu Macko Mrmláč valachom (1971) a knihu o českom maliarovi a ilustrátorovi Mánesovou stopou (1973). Autobiografický charakter má kniha spomienkových čŕt, esejí a listov Bolo-nebolo (1977). Počas pôsobenia v Martine sa okrem pedagogickej práce zúčastňoval na organizovaní kultúrneho a spoločenského života, pomáhal pri založení bábkového divadla (1927), zbieral etnografický materiál. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Bolo-nebolo (1977)

  Pre deti a mládež

  • Čože-kdeže? (1943 – 47)
  • Rozprávky o zvieratkách (1943 – 47)
  • Šleptáčik (1943 – 47)
  • Štóla (1934)
  • Piráti (1937)
  • O strašiakovi (1939)
  • Macko Mrmláč valachom (1971)

  Literatúra faktu

  • Mánesovou stopou (1973)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RAPOŠOVÁ, Mária: Ja som vždy ako malé dieťa... Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia. 2. časť.
  RAPOŠOVÁ, Mária: Ja som vždy ako malé dieťa... Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia. 2. časť. (Literárne múzejníctvo). In: Knižnica, roč. 16, 2015, č. 2, s. 70 – 79.

  VÁLEK, Igor: Jaroslav Vodrážka: Macko Mrmláč valachom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  132 – 134.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013